Als ze dan al niet bekend zijn van de koffie en de thee, dan toch zeker van het SHIE-project ‘Muurvlakte te huur’. Ga kijken aan de Brouwersgracht.

Historisch overzicht

1896 De heren W. Reuser en J.M. Smulders richten in het pand Wagenstraat 48 en 48a te Den Haag een firma op met een koffiebranderij, een theepakkerij en een tabaksfabriek voor gekorven tabak.

1907 De heer Reuser verlaat de firma maar het bedrijf blijft bestaan en voert tot op heden (2018) de oorspronkelijke naam.

1917 De firma verhuist naar de Brouwersgracht nr.4.

1919 Via advertenties wordt reclame gemaakt waarbij vooral de ‘koffiemannetjes’ bekende verschijningen zijn, evenals de oude heer met een pijpje.

1920 De firma wordt omgezet in een naamloze vennootschap

1923 Reuser & Smulders neemt deel aan de tentoonstelling Nederlands Fabrikaat onder de naam Koffie-, thee- en tabakshandel v/h Reuser & Smulders.

1932 Algehele crisis: Steun aan werklozen wordt door Rijk en Gemeente gegeven en bedrijven worden opgeroepen mee te helpen. Reuser en Smulders stellen aan het Haagse crisiscomité 1000 pakken koffie en 1000 pakken thee ter beschikking.

Heden De naam Reuser & Smulders wordt nog steeds gebruikt voor o.a. koffie varianten, suiker en koekjes (Bidfood)

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal