Misschien wel het eerste automatiseringsdebacle: De invoering van de ponskaart verloopt zo desastreus dat het bedrijf voor een jaar gesloten wordt. De werkzaamheden blijven zolang gedecentraliseerd op de postkantoren.

Historisch overzicht

1918 Oprichting van de Postchèque- en Girodienst. Aanvankelijk werden de opdrachten van de rekeninghouders op de postkantoren verwerkt. In Den Haag volgde dan nog een controle in het kantoor aan het Buitenom (de voormalige Rozenburg aardewerkfabriek).

1922-23 De PCGD verhuist naar een nieuw kantoorpand aan het Spaarneplein 2.

1923 Grote mechaniseringsoperatie van de werkzaamheden met dramatische afloop, sluiting voor één jaar.

1924 Heropening van de PCGD.

1937 Uitbreiding van het complex op de hoek Zwetstraat – Dintelstraat.

1977 Samenvoegen van de PCGD met de Rijkspostspaarbank (RPS).

1986 Privatisering van het bedrijf en samengaan met de NMB tot Postbank.

ca. 2000 Vertrek uit het pand aan het Spaarneplein.

2009 Overname door ING.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

R. Korving, “De Postcheque- & Girodienst”,  Haagvaarder jrg.2, nr. 7.