Een eeuwen oude bakkerij, waar wel eens wat aan de hand is. Concurrentie is er ook en daarvoor wordt in een advertentie t.a.v. kwaliteit gewaarschuwd.

Historisch overzicht

1680 Oprichting bedrijf; locatie onbekend.
1843 Verkoop, erve en tuin, Sedert onheugelijke jaren met uitgebreid succes broodbakkerij, genaamd De Oude Vette Hen, staande en aan de westzijde van de Drie Hoekjes. Bestelling uit een winkel met kantoortje, grote Bakkerij met twee ovens, pomp en fournuis met koperen ketel en korenzolders en droogzolder.
1856 Vestiging bedrijf in Oude Molstraat 5.
1880 Aanduiding jaartal op dak gebouw Driehoekjes 8.
1906 Viering 50- jarig bestaan.
1907 Overschakeling machines op elektrisch net. Daar schoorsteenpijp buiten gebruik.
1910 Opening Lunchroom.
1913 Heropening lunchroom na verbouwing.
1921 Hevige brand in de fabrieksruimten.
1922  Verhuizing naar Bilderdijkstraat 139. Samenvoeging bedrijf met Haagsche Broodfabriek (HBF) tot NV Vereenigde Bakkerijen. Directeuren: H.R. Hetzel en H.Ph. Zondag.
1924 Verkoop lunchroom Driehoekjes 119.000 gulden, pand Oude Molstraat 8a 29.000 gulden en pand Annastraat 20.100 gulden.
1932 Fusie met Simons Bakkerijen. Directeur nieuwe combinatie: Govert Simons.
1936 Einde combinatie. Voortzetting bakkerij onder de naam Willem’s Bakkerijen.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal