A E I O U. Zonder deze letters geen woorden, en dus deze tekst niet. Mensingh & Visser is weer zo’n pareltje op de site.

Historisch overzicht

1679 Gideon Backer sticht de boekhandel en geeft deze de naam Vijf Vocalen.

1706 Gideon Backer overlijdt. Zijn schoonzoon Gerrit Winterswijk neemt het bedrijf over.

1757 Johannes Thierry koopt in mei 1757 de boekhandel van de Hervormde Diaconie, erfgenaam van de weduwe Winterswijk. Zijn schoonzoon Cornelis Mensingh wordt later zijn compagnon.

1875 J.C.W. Mensingh verkoopt de zaak aan Maria Cornelia Visser-van Santen, de weduwe van de Haagse boekhandelaar M.J. Visser, die sinds 1854 in de Vlamingstraat 27 een boekhandel had, die hij in 1866 verplaatste naar de Wagenstraat 27. De zaak heet voortaan Mensingh & Visser.

1906 Mevrouw Visser-van Santen overlijdt. Haar zoon Jan Visser neemt de zaak over.

1932 Eigenaar Marie Johan Visser, (geb. 1888) verplaatst de zaak naar de Kneuterdijk 11. De naam Vijf Vocalen wordt weer gebruikt.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

F. van der Helm, “Oeroude Haagse boekhandel Mensingh & Visser”, De Oud-Hagenaar, 2 oktober 2018

http://devijfvocalen.nl/