Dit is niet zómaar een kopergieterij of -slagerij. Ze maken onder anderen koperplaatjes die later door de Munt in Utrecht tot centstukken worden geslagen, en dat mag niet iedereen.

Historisch overzicht

1768 Oprichting van de kopergieterij door Gerard van Maanen (1711-1789) in oude gebouwen aan de Fluwelen Burgwal.

1786 Gerard draagt de fabriek over aan zijn zoon Johannes (1743-1802).

1802 Na de dood van Johannes neemt J.H. Lux de fabriek over, de naam van het bedrijf blijft hetzelfde.

1808 Zoon J.F.H. Lux begint in Amsterdam een fabriek van knopen, ijzeren casquetten en curassen, sabels en degens.

1816 De zoon van Lux keert terug naar Den Haag

1822 De firma verwerft een contract van het muntcollege in Utrecht voor 20.000 kg centplaatjes.

1824 Oprichting koperpletterij.

1853 Het overlijden van J.F.H. Lux betekent het einde van het bedrijf. De kinderen verkopen de fabriek en de opstallen. De rijtuigbouwer Hermans vestigt zich hier.

Producten

  • militaire knopen
  • koperen duiten (basis voor munten)
  • koper muntgeld voor de Maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen
  • ornamenten
  • voorwerpen in koper

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

J. Maclean, “Koperindustrie in Nederland 1750-1850”, in Economisch en Sociaal Historisch Jaarboek, 43ste jrg, 1980 Den Haag, III, p. 39-63.