Omdat de motieven ons tegenwoordig niet meer zo aanspreken gaan we vaak erg onzorgvuldig met oud porselein om, maar heus er zijn juweeltjes bij. Bij voorbeeld van Lyncker.

Historisch overzicht

ca. 1773 Lyncker start als koopman en verhandelt op jaarmarkten en kermissen porselein, ook op de Haagse kermis

1778 Lyncker begint een porseleinfabriek aan de Begijnestraat. Hier wordt overigens geen porselein vervaardigd maar alleen beschilderd. De basis is wit porselein uit Duitsland, Ansbach en ook wel Doorniks porselein.
In de meest succesvolle periode zijn 19 schilders in dienst.

1778 Obligatie uitgeschreven van f 10.000,- . Willem V neemt 5 aandelen hierin.

1779 De fabriek verhuist naar de Dunne Bierkade. De eerste jaren zijn zeer succesvol en er werken ca. 40 man bij Lyncker. Er is ook een winkel aan de Hofsingel, die de zoon drijft. Hier worden ook linzen, thee, bonen en zuidvruchten verkocht.

1781  J.A. Lyncker overlijdt, zijn weduwe zet de zaak voort.
Na dood van vader gaat de fabriek langzaam maar zeker achteruit

1784 De zaak gaat over naar zoon J.F. Lyncker.

1801 J.F. Lyncker overlijdt, hiermee eindigt het bedrijf.

Producten

Koffie en theeserviezen en uitgebreide eetserviezen voorzien van merkteken Haagse ooievaar voorzien van eenvoudige bloemmotieven.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • C.L.H. Scholten, Haags porselein 1776-1790, Zwolle 2000
  • A.E. Zuidwijk, “Dunne Bierkade 18”, Den Haag 2018