We lopen over de Pletterijkade, over bruggen, langs lantaarnpalen, op perrons van Holland Spoor of staan op een putdeksel…de stad zit vol met Enthoven.

Historisch overzicht

1824 Oprichting van de IJzergieterij en metaalpletterij E.B.L. Maritz & Comp, door E.B.L. Maritz (zoon van de geschutgieter) en L.I. Enthoven.

1830 Belangrijkste klanten zijn: Nederlandsche Handel-Maatschappij, Knopenfabriek G. van Maanen, Luikse firma L. Cockerill, Nederlandse Marine.

1830 Inrichting van een loodpletterij en -trekkerij en een ijzergieterij en -pletterij.

1837 Uitbreiding van de gieterij door aankoop van aangrenzende grond. Er zijn 300 arbeiders werkzaam.

1839 Twee nieuwe smeltfornuizen geïnstalleerd en een nieuwe fabrieksschoorsteen.

1844 Op het terrein van de fabriek wordt een gasbereidingsinrichting opgericht in samenwerking met gasfabrikant F. Droinet. Hiermee wordt ‘draagbaar gas’ geproduceerd, gebruikt voor de verlichting van de fabriek.

1848 Maritz trekt zich terug uit het bedrijf en de firma gaat verder onder de naam L.I. Enthoven & Co.

1857 Vijf stoommachines zijn bij het bedrijf in werking met een vermogen van: 30 PK voor de lood- en koperpletterij en 40 PK voor de koperpletterij, 8 PK voor de grote ijzergieterij, 4 PK voor de kleine ijzergieterij en 6 PK voor de zinkwitfabriek

1859 de samenwerking met Droinet wordt beëindigd en Enthoven richt en eigen steenkoolgasfabriek op.

1890 In totaal is zijn er zeven stoommachine werkzaam met een vermogen van 197 PK.

1891 Na de dood van Henri Louis Enthoven (de 2de generatie) wordt het bedrijf omgezet tot Naamloze Vennootschap: N.V. Pletterij, voorheen l.I.Enthoven & Co.

1894 De eerste gasmotor doet zijn intrede in het bedrijf.

1903 De IJzergieterij wordt gesloten en alleen het metaalconstructiebedrijf wordt voortgezet.

1905 De firma verlaat Den Haag en vestigt zich in Delft aan de Schie en aan de spoorlijn en wordt de productie met ca. 300 werknemers voortgezet.

ca. 1972 Het bedrijf gaat na eerdere overnames ten onder in het Nederhorst concern tijdens de staalcrisis.

Productie

Aanvankelijk vooral kopergieterij produkten, zoals platen, staven en spijkers.
koperplaten voor dubbeling van schepen (bestand tegen paalworm).
muntplaatjes voor halve centen
spijkers
kogels, bommen en granaten
loden pijpen
plaatijzer
ankers
ijzerwerk voor kluizen
molenassen
spoorwegmateriaal: spoorwielen, puntstukken, wissels, draaischijven, waterkranen en perronoverkappingen (HS en Johannesburg)
pakkisten o.a voor posterijen en buskruidkisten
ijzeren weegkraan waarvoor op de wereldtentoonstelling van 1851 een prijs werd gewonnen
vuurtorens, de eerste gietijzeren vuurtoren van Nederland te Renesse (1856)
lichtopstanden en zeekapen
bruggen
gasinstallaties en gashouders, ook exploitatie van gasfabrieken

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal