Met drie man een bedrijf voeren en we weten er bijna niets van. Beurtschippers zijn het. Met elk een eigen boot? En zijn er dan werkafspraken?

Historisch overzicht

Beurtvaartfirma die oorspronkelijk het vervoer over water tussen Den Haag en Amsterdam verzorgde.

Later expediteur geworden met vrachtwagens.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

Handelingen van de Gemeenteraad, 1912, bijlage 1329 en 1651