Wat een geweldige geschiedenis heeft dit bedrijf! Vanaf de start permanent mee met alle innovaties, en vaak de eerste, zoals in 2019 met het waterstof-tankstation.

Historisch overzicht

1928 Start van de kolenhandel B. Kerkhof aan de Slachthuiskade.

1952 Kerkhof heeft inmiddels vijf winkels in Den Haag en omgeving. Hier worden kolenkachels verkocht.

1956 De zaak wordt omgezet in de NV B. Kerkhof & Zn.

1958 Opening winkel aan de Norgstraat.

1961 Winkel aan de Bruining Ingenhoeslaan en Goeverneurlaan worden geopend.

1965 De verkoop van benzine wordt gestart aan het Trekvlietplein.

1966 Het terrein aan de Binckhorstlaan, op het spoorwegemplacement, wordt in gebruik genomen.

1968 Bouw van de wasstraat aan de Binckhorstlaan.

1972 De witte pomp wordt verruild voor Shell benzine.

2014 Een nieuw autowascentrum aan de Treubstraat in Rijswijk. In het totale bedrijf werken er dan 26 mensen.

2019 Kerkhof verandert van leverancier en gaat een contract aan met BP.

2019 Kerkhof beschikt als een van de eersten in Nederland over een waterstofvulpunt.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

Interview J. Havelaar met J.P. Kerkhof 26 juni 2014