Van kolen via olie en gas naar handel in keukens en van handkar tot tankauto’s. Alles bij elkaar een bedrijf met een dynamisch verloop.

Historisch overzicht

1896  Gerrit Hogervorst start in een winkelpand aan de Sumatrastraat 188 een handel in kolen, turf en aardappelen. Vervoer vindt plaats met een handkar.

1900  De eerste drie paard en wagens worden aangeschaft.

1919  De zaak wordt uitgebreid met een pakhuis.

1924  Aan de Fahrenheitstraat 644 verrijst een kolenpakhuis.

1930  De auto doet zijn intrede in het bedrijf.

1956  De eerste tankwagen voor petroleum en huisbrandolie komt in het bedrijf. De eerste verkoop van petroleum voor oliehaarden en huisbrandolie voor CV.

1958  Aan de Waldorpstraat 542 opent Hogervorst een olie-expeditieterrein.

1962  Start van de verkoop van olie- en gashaarden.

1965  De firma wordt het hoofddepot van ESSO-Gas en gaat flessen butaan- en propaangas verkopen.

1967  Hogervorst neem het ingenieursbureau A.L. van den Berg over en gaat ook CV aanleggen.

1971  Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd aan de Sumatrastraat 210-214. Er werken dan 40 tot 50 mensen bij het bedrijf. Naast de handel in brandstoffen is er ook de verkoop van olie- en gashaarden en verzorgt Hogervorst het installeren van CV-installaties.

Er zijn dan 6 vrachtauto’s, 11 tankauto’s en 7 servicewagens in dienst.

1971  Hogervorst gaat Duitse keukens verkopen en installeren.

1972  In het pand aan de Fahrenheitstraat wordt een keukencentrum geopend.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

75 jaar Hogervorst 1896-1971