De firma Hoek neemt in 1977 de firma Loos over: en je ziet de wagens nog steeds rijden met het hoekloze (!) Hoek Loos er op.

Historisch overzicht

1907 Oprichting van de firma Hoek in Schiedam, die zich na een aantal jaren specialiseerde in de vervaardiging van compressoren.

1909 Bouwt het bedrijf de eerste hogedruk waterstofcompressor van 160 atmosfeer. Hierop volgde andere compressoren voor zuurstof, lucht, stikstof, helium en acetyleen met een druk tot 450 atmosfeer.

1911 Het eerste zuurstofapparaat komt tot stand, kort erop gevolgd door een complete zuurstofinstallatie waarmee 12 m³ zuurstof per uur kan worden geproduceerd. De zuurstoffabriek draait met in eigen fabriek vervaardigde machines.

1936 Opening van een dependance aan de Binckhorstlaan/Wegastraat als magazijn, kantoor en twee bedrijfswoningen.

1955 Opening van Haagse productievestiging aan de Saturnusstraat 30. Het complex is ontworpen door de architect A. Claus.
De dependance moest de hoofdvestiging ontlasten omdat deze niet aan de grote vraag naar vloeibaar zuurstof en stikstof kon voldoen. Zo ontstaan diverse zg. buitenfabrieken van het bedrijf.

1971 Hoek verlaat het fabriekspand dat vervolgens in gebruik wordt genomen door de machinefabriek Schottel.

1971 De firma neemt het bedrijf G.L. Loos & Co over en smelt samen tot Hoek Loos.

2000 Na een eerdere deelname in het bedrijf neemt de Duitse gasproducent Linde, Hoek Loos over.

2007 De firmanaam wijzigt in Linde Gas Benelux.

Productie zuurstof

Per uur produceerde het bedrijf 400 m³ zuurstof. Het gas werd onder hoge druk opgeslagen in stalen flessen voor gebruik in de chemische industrie, in de metaalindustrie in combinatie met acetyleen of andere brandbare gassen voor autogeen lassen en ook in laboratoria en ziekenhuizen.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

K. Havelaar (red), De Binckhorst, bedrijventerrein in beweging, Den Haag 2012 (VOM-reeks 2012-1)