Een vergeten stoelenfabriek aan de Jacob Catsstraat, deel uitmakend van de rijke traditie van de Haagse meubelindustrie, dook plotseling op dankzij een verrassend jubileumboekje.

Historisch overzicht

1880  J.M. Haring start een stoelenatelier.

1896  Uit het verslag van de Kamer van Koophandel blijkt dat de firma 1 stoommachine van 71/2 PK in gebruik heeft in de fabriek aan de Jacob Catsstraat2 / Hooftskade 4.

1905  Het 25-jarig jubileum wordt uitbundig gevierd. Een boottocht staat op het feestprogramma met het personeel en familie naar de Koog en de Brasemermeer.

1908  De firma maakt reclame in De Tijd voor kerkstoelen en kerkbanken.

1916  De Staatscourant maakt melding van de oprichting van de Naamloze Vennootschap Stoomstoelenfabriek J.M. Haring & Zoon.

1918  Een achtvoudig jubileum van diverse personeelsleden, die reeds 25 jaar bij het bedrijf werkzaam zijn: twee chefs bij de fabriek en een stoelenmaker, een politoerder en een emballeur.

1920  Het aantal werkzame personen is 60.

1921  Bij het bedrijf werken 36 personen en er is 1 gasmotor in gebruik.

1930  Het gouden jubileum. Grote belangstelling van het personeel en uit kringen van handel en industrie voor dit bedrijfsjubileum. Het personeel krijgt “een blijvend souvenir” als herinnering. Het personeel biedt de directeur J.C.A. Haring, zoon van de oprichter, een eikenhouten kantoorklok aan en de weduwe van J.M. Haring een koperen bloemenvaas.

1933  Het bedrijf gaat failliet.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • Land en Volk, 28 juni 1905
  • De Tijd, 1908
  • Haagsche Courant, 17 oktober 1918 en 16 juni 1930
  • Nederlandsche Staatscourant, 12 oktober 1933