Historisch overzicht

1843 Oprichting Bazar door Dirk Boer.

1848 Verbouwing gevel in opdracht van Koning Willem II in neo-gotische stijl.

1879 Nieuwe voorgevel, ontworpen in stijl van electicisme.

1845 Uitbreiding van 4 naar 7 zalen.

1861 Bouw Schilderijenzaal.

1884 Overschakeling van gas naar elektrisch licht.

1927 Sluiting bedrijf.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

E. Daems, “De Groote Koninklijke Bazar 1843-1927), Jaarboek Die Haghe, 1991, p.75-115.