Al sinds 1749 de ‘pillendraaiers’ van de gemeente Den Haag en heden nog steeds van de Haagse ziekenhuizen. Op de foto’s zie we echter de drankjes ‘kookpot’ en de ‘zalfmachine’.

Historisch overzicht

1749 Oprichting door het stadbestuur van de stadsapotheek om daarmee de stijgende kosten van de medicijnen voor de armen in de hand te houden.

1851 De naam wijzigt in Gemeenteapotheek.

Na 1945 Alle Haagse ziekenhuizen betrekken hun medicijnen van de Gemeenteapotheek aan de Zuidwal.

1971 De apotheek verhuist mee met het ziekenhuis naar de Leyweg/Escamplaan.

1996 De Gemeenteraad besluit tot privatisering van de Gemeenteapotheek.

1999 Apotheek van de Haagse Ziekenhuizen.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

R. Vos en J. Wolters, 250 jaar geschiedenis van de Apotheek Haagse Ziekenhuizen 1794-1999, Den Haag 1999