In een stijlvol ontworpen brandstoffenpakhuis hebben de gebroeders Dijkgraaf hun handel in lompen, metalen en oud papier. Ook het briefpapier straalt alles behalve ‘oud papier’ uit.

Historisch overzicht

1900 De firma Gebr. Dijkgraaf handelaar in lompen, metalen en oud papier betrekt het pand van de brandstoffenhandelaar H. van Bommel aan de Rembrandtstraat 2

1915 Het pakhuis wordt uitgebreid met Rembrandtstraat nr. 4

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

Pakhuis Rembrandtstraat“, Haagvaarder , jrg.3, februari 1996, nr.8