Historisch overzicht

1900 De firma Gebr. Dijkgraaf handelaar in lompen, metalen en oud papier betrekt het pand van de brandstoffenhandelaar H. van Bommel aan de Rembrandtstraat 2

1915 Het pakhuis wordt uitgebreid met Rembrandtstraat nr. 4

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

Pakhuis Rembrandtstraat“, Haagvaarder , jrg.3, februari 1996, nr.8