Wat kan er nu aan de hand zijn met een bladverenfabriek voor automobielen, dat onze voornaamste bron van informatie het archief van de Hinderwetvergunningen is?

Historisch overzicht

ca. 1925 Start van het bedrijf in de Laakhaven met de productie van automobielveren en het richten van chassis en assen.

1950 Verhuizing naar de Polluxstraat in de Binckhorst.

1965 Plaatsing van een volautomatische draadsnijmachine.

1970 Het bedrijf wordt overgenomen door de firma Weweler in Apeldoorn, sinds 2001 onderdeel van de VDL-groep in Eindhoven

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

  • Gemeentebestuur 1937-1952, bnr. 0610-01, Hinderwetvergunning, inv.nr. 2377 (HGA)
  • Archief Hinderwet en Wet Milieubeheer gemeente Den Haag, 1873 – 2011 (HGA)
  • C. Rehorst, Jan Buijs, architect van De Volharding, Den Haag 1983