Heb je een hoestje? Ga je verven? Rare vlek in het vloerkleed? Last van likdoorns? Drang tot grote schoonmaak? Dan ga je naar De Salamander. In de jaren 70 zelfs altijd dichtbij.

Historisch overzicht

1913 Drogisterij ‘De Salamander N.V.’ is in 1913 opgericht.
Het eerste filiaal was gevestigd aan de Hoefkade 309-311 op de hoek van de Van Ravesteinstraat. ‘T. van den Doel – Verfwaren en Drogerijen’ was eerst nog een afdeling van Doelfray’s Lakfabrieken, maar later werd het een naamloze vennootschap.

1918 Deelname in de toen net opgerichte ‘N.V. De Dordtsche Ertsmaalderij’ te Dordrecht, die zich het vermalen van voor de verfindustrie benodigde grondstoffen ten doel stelde.

1919 In een op 31 december 1919 verleden oprichtingsakte staat te lezen, dat de vennootschap zich het ‘exploiteren van drogistwinkels en het handeldrijven in drogerijen, chemicaliën, geneesmiddelen, oliën, verfwaren, glas, borstels, kwasten, verband- en verplegingsartikelen, toiletartikelen en wat verder in de meest uitgebreide zin tot dit vak behoort’ ten doel stelde.

In 1921-1922 Waren er al filialen aan de Beeklaan, de Pansierstraat en de Paul Krugerlaan.

1936 Op 2 april 1936 werd het nieuwe hoofdgebouw aan de 2e van de Kunstraat 19 in gebruik genomen.

1940-45 Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd ‘De Salamander’ geliquideerd.

1960 De statuten van ‘De Salamander’ en de ‘Doelfray’s Lakfabrieken’ worden gewijzigd. Tevens wordt een overeenkomst van inbreng van het vermogen der ontbonden commanditaire vennootschap ‘Van den Doel en Fray’ gesloten.

Jaren 70 In de loop der jaren groeide het aantal winkels gestaag; in het begin van de jaren 70 was het aantal winkels zelfs tot 40 gestegen!

Jaren 80 Daarna zette een neergaande lijn in. Steeds meer filialen sloten en in de late jaren 80 waren nog slechts de filialen in de Van Hoytemastraat 83 en de Herenstraat 43 te Rijswijk over. In de afsluitende fase was ook het hoofdkantoor op laatstgenoemd adres gevestigd.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

Archief HGA, bnr. 1013-01, archief Drogisterij De Salamander, ca. 1914-15-1975 (1986)