Van oudijzer en sloop ontwikkelt de Haas zich tot scheepswerf met een sociaal kantje. En nu maar hopen dat er straks weer een dochter of zoon staat te trappelen…

Historisch overzicht

1921  Jan de Haas senior begint aan het Zieken een oud-ijzerhandel en machinesloperij.
1925-1958  De Haas koopt in 1925 een stuk grond van de roeivereniging ‘de Laak’ aan de Binkhorstlaan. Het bedrijf groeit verder en er wordt een aangrenzend stuk grond gehuurd van de familie Slotboom. Later, wanneer de grond door vererving eigendom van ‘het Rode Kruis’ is geworden, koopt Jan dit stuk erbij. Hij bouwt er een houten huis op en gaat er met zijn gezin wonen.
Jan jr., de oudste zoon, volgt zijn vader op; niet alleen in het bedrijf, hij gaat ook in het houten huis wonen en Jan senior verhuist naar Rijswijk.
1956  Op 9 november brandt het huis op het bedrijfsterrein geheel af. Jan jr. krijgt van de gemeente geen toestemming om een nieuwe woning te bouwen en de familie betrekt op het terrein enkele woonwagens.
ca. 1965  Enkele klanten vragen Jan jr. of zij hun boot de winter over op het terrein mogen stallen. Na wat ‘herschikken’, worden de eerste boten uit het water getakeld. Twee zoons (Jos en Frans) zien deze ontwikkeling wel zitten en raden hun vader aan een echte jachtwerf te beginnen. En zo gebeurt het. De grond wordt met beton geplaveid en het ijzer maakt plaats voor loodsen.
De vraag naar stallingsplaatsen groeit en de zaken gaan goed.
1977  Jan senior wil stoppen met werken en de zaak verkopen, maar zoon Jos (die eerder zijn weg buiten het bedrijf heeft gezocht) heeft interesse en gaat bij zijn vader in de zaak werken.
1979  Jan sr. komt te overlijden en Jos wordt de nieuwe eigenaar.
Het gaat goed met de zaak: meer en grotere boten vragen investeringen in grotere loodsen en kranen.

2018  is voor de familie een spannend jaar. De gemeente heeft andere plannen met het terrein. ‘Daar komt gelukkig niets van in’.
Het grote terrein is voor de kinderen van Jos, net zo als het eerder voor de kinderen van Jan Sr. en Jan Jr. was, een heerlijke plek en zoon Roel ‘krijgt de smaak te pakken’. Na de MTS heeft hij eerst zijn eigen bedrijf, maar als de gelegenheid zich voor doet om het bedrijf over te nemen, doet hij dat. Vader Jos blijft helpen. Met humor en door alles belangeloos te doen, maakte hij van de jachtwerf een sociale omgeving, waarvoor hij in 2019 een lintje krijgt: hij wordt Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
2022  Op 4 maart brandt de werf met 130 boten in de stalling volledig af. Er wordt door klanten (“het is meer dan alleen een plek om je boot op te slaan, het is een soort buurthuis”) en de familie de Haas een inzamelingsactie gehouden.
2023  De nieuwe loods staat er, de eerste boten zijn weer gestald… ‘op naar de volgende eeuw’.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal