Van Firma naar Commanditaire Vennootschap (CV) naar Naamloze Vennootschap (NV) naar Besloten Vennootschap (BV), maar Bücker & Co. blijft een handelaar in bouwmaterialen.

Historisch overzicht

1905 Start van de firma E. Bücker & Co handelaar in bouwmaterialen aan het Zieken.

1970 Het bedrijf verhuist naar Goudriaankade in de Laakhaven.

1972 De firma wordt van een commanditaire vennootschap (CV) een naamloze vennootschap (NV).

1984 De NV wordt omgezet in een BV.

1994 Van de Laakhaven verhuist het bedrijf naar het industrieterrein de Binckhorst, Saturnusstraat 27.

2000 Het bedrijf stopt zijn activiteiten.

Producten

Bücker verkocht brandwerende platen, triplex, multiplex, hout en plaatmaterialen, golfplaten, cementgebonden platen.

Klanten

aannemersbedrijven, bouwbedrijven en overheidsinstellingen

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

Informatie ontvangen van E.P. Mulder, zoon van de laatste directeur.