Hier wordt recycling wel erg letterlijk genomen: zelfs eigenaar en de locatie worden in de geschiedenis van dit bedrijf ‘gerecycled’.

Historisch overzicht

ca. 1910 Start van papier, lompen en metaalhandel Rood in Smidsslop 10

1937 Het bedrijf verhuist naar de Marcelisstraat 68

1941 Overname door de firma Van Gurp, die gevestigd was aan de Heemraadstraat.

1944 De handel gaat verder onder de naam Marcelis

1963 De zaak wordt overgenomen door Bal

Jaren 60 Er worden diverse machines in gebruik genomen waarmee veel van het zware werk gemechaniseerd wordt. De papierpers wordt geïntroduceerd en draadcontainers voor opslag van papier in gebruik genomen. Deze containers worden bij de klanten neergezet en door het bedrijf op gezette tijden opgehaald. Verder wordt een BOA-pers om papier en karton te kunnen persen in het de bedrijfshal opgesteld. Ook de heftruck doet zijn intrede.

Jaren 70 De eerste bakwagen wordt aangeschaft

1974 Verhuist het bedrijf naar Marcelisstraat 127

1983 De eerste perswagen wordt in gebruik genomen

1985 Er rijden inmiddels vijf vrachtwagens van de firma rond

1988 In verband met de stadsvernieuwing verhuist het bedrijf opnieuw dit maal naar Katwijk

1998 Doordat het huurcontract van het bedrijfspand wordt opgezegd opnieuw een verhuizing. Het bedrijf vestigt zich aan de Van der Kunstraat 24 (vh 3e van der Kunstraat) in de Laakhaven

2014 De firma gaat failliet en er vindt een doorstart plaats waarbij de naam wijzigt in Bal Recycling en het bedrijf wordt voortgezet door de kleinzoon Chris Bal

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

Interview met C. Bal door J.J. Havelaar, 25 januari 2018