Bij de revitalisering van de Laakhaven zaten zelfs zij niet gebeiteld. Het complex wordt onteigend en het bedrijf gestopt.

Historisch overzicht

1902 C.P. Bakker richt een steenhouwerij op aan de Rottermontstraa

1915 Aanvraag voor stuk grond in de Laakhaven, aan de Waldorpstraat.

1916 Bouw van de nieuwe vestiging aan de Waldorpstraat 32 met achteringang aan de Leeghwaterstraat.

In deze periode werken er 8 steenhouwers en 2 polijsters in het bedrijf en was Bakker één van de grootste bedrijven in deze sector in Den Haag.

1952 Viering van 50-jarig bestaan.

1994 In het bedrijf werken nog vier mensen, de derde generatie uit de familie en vader Bakker van 85 jaar.

In het kader van de revitalisering van de Laakhaven wordt het complex door de gemeente onteigend. Dit betekent het einde van het bedrijf.

De gevelsteen met het reliëf wordt behouden en uiteindelijk gebruikt in een van de gevels van de sfeervolle ambiance van het Museumplein in het Louwmanmuseum.

Producten

  • vensterbanken, grafzerken
  • restauratiewerk van onder andere schoorsteenmantels en lambriseringen
  • eervolle opdrachten: werkzaamheden Vredepaleis, bordes Huis ten Bosch en fontein op het Binnenhof.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

J. Havelaar, “‘Steenhouwerij van C.P. Bakker Anno 1902” Drie generaties steenhouwers aan de Waldorpstraat, Haagvaarder jrg.27, nr. 105

J.J. Havelaar, De Laakhaven. Een beeld van een Haags industrielandschap, Den Haag 1991 (VOM-reeks 1991-5)

Documentaire Stille Wateren, Het Kader 1991

Haagsche Courant, 17 mei 1975 en 21 mei 1995