Gedenkraam van de firma Enkes, Leerdam, 1952

Gedenkraam van de firma Enkes, Leerdam, 1952

Verzameling SHIE | Fotograaf J. Havelaar | 2006

ENKES, interieur fabriek, ca. 1918

ENKES, interieur fabriek, ca. 1918

F. Begemann, Zuid- Holland's Nijverheid in beeld, Haarlem | 1918

Gedenkraam van de firma Enkes

Gedenkraam van de firma Enkes

De eerste directeur van ENKES: Hendrik Rehorst (links) en zijn opvolger Leen Rehorst (rechts).

Gedenkraam van de firma Enkes

De Enkesfabriek, 1918 (Uit: Zuid Holland's Nijverheid in beeld, Haarlem, 1918)

Gedenkraam van de firma Enkes

Interieur van Machinefabriek Van Zetten, Radarstraat Den Haag, 2006.