Symposium "Herbestemming van industrieel erfgoed", 2013

Symposium “Herbestemming van industrieel erfgoed”, 2013

Verzameling SHIE | Fotograaf J. Havelaar | 2013

Symposium "Herbestemming van industrieel erfgoed", 2013

Symposium “Herbestemming van industrieel erfgoed”, 2013

Verzameling SHIE | Fotograaf J. Havelaar | 2013

Symposium "Herbestemming van industrieel erfgoed", 2013

Symposium “Herbestemming van industrieel erfgoed”, 2013

Verzameling SHIE | Fotograaf J. Havelaar | 2013

Symposium "Herbestemming van industrieel erfgoed", 2013

Symposium “Herbestemming van industrieel erfgoed”, 2013

Verzameling SHIE | Fotograaf J. Havelaar | 2013

Symposium "Herbestemming van industrieel erfgoed", 2013

Symposium “Herbestemming van industrieel erfgoed”, 2013

Verzameling SHIE | Fotograaf J. Havelaar | 2013

Symposium "Herbestemming van industrieel erfgoed", 2013

Symposium “Herbestemming van industrieel erfgoed”, 2013

Verzameling SHIE | Fotograaf J. Havelaar | 2013

Symposium "Herbestemming van industrieel erfgoed", 2013

Symposium “Herbestemming van industrieel erfgoed”, 2013

Verzameling SHIE | Fotograaf J. Havelaar | 2013

Symposium "Herbestemming van industrieel erfgoed", 2013

Symposium “Herbestemming van industrieel erfgoed”, 2013

Verzameling SHIE | Fotograaf J. Havelaar | 2013

Symposium "Herbestemming van industrieel erfgoed", 2013

Symposium “Herbestemming van industrieel erfgoed”, 2013

Verzameling SHIE | Fotograaf J. Havelaar | 2013