Vele musea catalogi en kunstboeken rolden van de persen van de Algemeene Nederlandse Drukkerij Onderneming. Kijk eens in uw eigen boekenkast! Of ‘spaarde’ u de ANBO-agenda?

Historisch overzicht

1929 Oprichting door Fokko Tamminga sr met twee compagnons van de drukkerij onder de naam Algemeene Nederlandsche Drukkerij Onderneming ANDO

ca. 1930 De compagnons worden uitgekocht en Tamminga gaat alleen verder. Hij weet nauwe relaties op te bouwen met veel grafisch vormgevers.

1940-45 Ondanks veel tegenwerking lukt het de drukkerij door te blijven draaien. De drukkerij is ook actief met illegale drukkerspraktijken.

1970 In de Binckhorst wordt een nieuw bedrijfspand betrokken aan de Mercuriusweg.

1973 Zoon Fokko Tamminga komt in de zaak en weet na een moeizame inwerkperiode het bedrijf weer op de rails te krijgen. Er worden weer nieuwe contacten opgebouwd met grafische vormgevers en ook de vernieuwingen in de grafische industrie worden binnenshuis gehaald. Zo wordt kwaliteit het eerste uitgangspunt. Al kort daarop worden de eerste kunstcatalogi gedrukt voor het Kröller Müller Museum, het Gemeentemuseum en het Mauritshuis. Ook voor de gemeente wordt veel drukwerk geleverd.

1980 De gemeente beslist dat al het drukwerk bij de gemeentedrukker moet worden gedaan. ANDO verliest van de ene op de andere dag een kwart van zijn omzet.

1981 Grote verbouwing gestart, ingegeven door de vernieuwing van het machinepark met o.a. een vijfkleurenpers van formaat 70-100 cm.

2017 Door het sterk teruglopen van opdrachten sluit de drukkerij

 

Productie

  • catalogi van diverse musea
  • kunstboeken
  • agenda, jaarlijks verzorgde een wisselende grafische vormgever het ontwerp.

Afbeeldingen

Locatie(s)

TitelAdres

Bronmateriaal

L. van Velzen, Over lood, ossegal en drukkersverdriet, Den Haag 1998, p. 21-34 en p. 177-181.

www.ando.eu