Header

Nieuwsbrief november 2018

Laakhavenkranen 

Afgelopen week is ook de tweede havenkraan in de Laakhaven van zijn witte omhulsel en steigers ontdaan en schittert nu in geel en blauw tegen de horizon van de flats in de omgeving. Een periode van grondige renovatie is daarmee achter de rug met een spectaculair eindresultaat. Alleen een gedeelte van het glaswerk moet nog geplaatst worden en dan zal een feestelijke oplevering volgen. De inmiddels gemeentelijke monumenten zijn daarmee gegarandeerd van een zekere toekomst.

Een fotoverslag vindt u op onze website in de Nieuwsrubriek.

Maakhaven

Afgelopen vrijdag was het officiële ‘inwijdingsfeest’ van Maakhaven, de oude Shell werkplaats aan de Calandkade/1e Lulofsdwarsstraat. Na een intensieve periode van renovatie, verbouwing en aanpassingen van het laatste historische industriële complex van de Laakhaven kunnen de participanten in de ateliers en werkplaatsen nu definitief aan het werk. Een in vele opzichten spannende periode lijkt daarmee afgesloten en is het industrieel erfgoed monument voor de toekomst gezekerd. Een felicitatie waard aan al diegene die zich voor dit bijzondere complex hebben ingespannen.

Op vrijdagmiddag 23 november organiseert de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN) in Maakhaven een symposium ‘herbestemming van industrieel erfgoed tot broedplaatsen’.

Meer informatie over het symposium vindt u op de website van FIEN.

Nominatie Die Haghe Prijs

Voor het boek Hollands Spoor is het gebleven bij de nominatie. Het boek over de Haagse Diaconie heeft de Die Haghe prijs ontvangen.

Het juryrapport is overigens wel lovend over Hollands Spoor : “een prachtige en gedetailleerde reconstructie… van de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling daarna van dit prachtige station. De jury complimenteert met de geslaagde poging de ontwikkelingen in het Haagse te verbinden met landelijke vooruitgang en innovatie op vervoersgebied, waarbij … de maatschappelijke aspecten daarvan niet onderbelicht zijn gelaten. Op deze manier maakt de lezer lezend én kijkend de totstandkoming mee van een van de mooiste stations in ons land… bewust ook ‘kijkend’, want de vormgeving van het boek krijgt wat de jury betreft een eervolle vermelding. Wat een juweel…!

Als u het nog niet in de boekkast heeft staan, u kunt het boek nog steeds bij ons bestellen. 

De Gouden eeuw van de Vliet

Tot en met 2 december organiseren Huygens’ Hofwijck en Museum Swaensteyn een tentoonstelling over de geschiedenis van de Vliet. De Vliet is een van de oudste en meest drukbevaren trekvaarten in Zuid-Holland. Door haar ligging in de nabijheid van grote steden als Den Haag en Leiden heeft de Vliet bijzondere bewoning aan het water opgeleverd, maar ook een scala aan agrarische en industriële bedrijvigheid. De waterweg maakte het mogelijk grote hoeveelheden grondstoffen of goederen tegelijk aan of af te voeren. Het transport van mensen is eveneens een belangrijke functie van de Vliet geweest. Bijzonder op de tentoonstelling is de nooit eerder getoonde, 7,5 meter lange, kaart van de Vliet van Coenraet Oelensz uit 1556.