Logo Stichting Haag Industrieel Erfgoed (SHIE)

Nieuwsbrief maart 2019

taartje25

SHIE 25 jaar

Op vrijdag 1 maart vierden we het 25-jarig jubileum van de SHIE en het verschijnen van de 100ste Haagvaarder met een symposium gewijd aan het verhalen vertellen. Stadshistoricus Wim Willems vertelde over de geschiedenis van de Haagse Nutsspaarbank waarvan de idealen doorleven in Fonds 1818. Ellen Steendam en Marloes Wellenberg van het Erfgoedhuis Zuid-Holland traden voor het eerst naar buiten met hun project Molenverhalen.
In een forumdiscussie werd er aandacht besteed aan de Haagvaarder en het publiek kon de eigen kennis van de Haagvaarder testen in de eerste echte Haagvaarderquiz. De middag werd besloten met de presentatie van het jubileumboek Bewaard en bewonderd. SHIE-voorzitter Koos Havelaar overhandigde het eerste exemplaar aan wethouder Robert van Asten.
Dennis Simonis van Haagse Dingen maakte een beeldverslag van het eerste deel van de middag dat op YouTube is te bekijken.
Haagv100

Haagvaarder 100

Dit feestnummer kijkt terug op 25 jaar Haagvaarders. Aan de hand van een aantal thema’s passeren de belangrijkste zaken de revue. Er is aandacht voor de presentaties van Haagvaarders op een speciale locatie, op de grote variëteit aan onderwerpen en de bijzondere themanummers. Ook de impact van de Haagvaarder komt aan bod. Zo werd de Haagvaarder bijvoorbeeld ingezet als ondersteuning van een lokale actie voor behoud van industrieel erfgoed. Ook kwamen regelmatig Haagse producten voor het voetlicht waarmee tevens voor dit aspect van het industriële erfgoed aandacht kwam.
BB-omslag

Bewaard en bewonderd

Het jubileumboek Bewaard en bewonderd. Industrieel erfgoed in de Haagse regio werd gelanceerd op het SHIE-symposium. Het is een uitgave van de Walburg Pers en werd vormgegeven door Eindeloos vormgeven. In het boek komen minder voor de hand liggende onderwerpen van het industrieel erfgoed voorbij, voorzien van veel illustraties. Eén hoofdstuk geeft het interieur prijs van verschillende fabrieken, werkplaatsen en technische ruimten. In twee hoofdstukken staat het product uit de Haagse regio centraal en de verpakking. Verder zijn er hoofdstukken over buitenreclame en allerlei andere wijze van reclamemaken als weggevertjes, tegeltjes, boekjes en spaarproducten.
Het boek is bij de SHIE te koop voor € 29,95, donateurs krijgen korting.
SHIE-voorzitter Koos Havelaar was afgelopen week te gast in de studio van Radio West in het programma Haagse Bluf waar hij vertelde over dit nieuwe boek.
MailPoet