Header

nieuwsbrief januari 2014

In deze eerste nieuwsbrief van 2014 kijken we traditiegetrouw wat we in het afgelopen jaar bereikt hebben en wat de plannen zijn voor het nieuwe jaar.

---

Jubileumsymposium

Om te vieren dat de SHIE al 20 jaar op de bres staat voor het industrieel erfgoed in Den Haag en omgeving organiseerde de SHIE in november 2013 het symposium "Herbestemming van industrieel erfgoed". Bekende sprekers als Job Roos (Braaksma & Roos, TU-Delft), Kees Doornenbal (Rappange & Partners) en Arno Boon (BOEi) gaven hun visie op dit onderwerp in relatie tot hun eigen werkzaamheden.

---

Jubileumboek Nieuw in Oud

Ter gelegenheid van het jubileum bracht de SHIE ook een nieuw boek uit: Nieuw in Oud. 20 jaar herbestemming Haags industrieel erfgoed. In 20 hoofdstukken worden evenzoveel voorbeelden beschreven van geslaagde transformaties van industrieel erfgoed naar een nieuwe bestemming. Het eerste exemplaar werd op het symposium uitgereikt aan wethouder Henk Kool (Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie). Het boek is uitgegeven in samenwerking tussen Eindeloos en SHIE en is onder meer te koop via de website van de SHIE.

---

Muurreclame Kazernestraat

In augustus werd de restauratie afgerond van twee muurreclames van de firma Van Osselen, rijwielen en garagebedrijf, aan de Haagse Kazernestraat 40. Bij deze restauratie is er voor gekozen om te laten zien hoe gebruikelijk het was om muurreclames over te schilderen met een nieuwe reclame in bijvoorbeeld een andere stijl of lettertype. Bij de muurreclame is een informatiebord aangebracht met een QR-code, waarmee via een mobiele telefoon of tablet doorgelinkt kan worden naar de website van de SHIE waar meer informatie over de muurreclame te lezen is. De restauratie werd mogelijk gemaakt door de Gemeente Den Haag en Fonds 1818.

---

Presentatie Fridor

Op 30 mei hield Jannie Havelaar een lezing over de voormalige naaimachinefabriek Fridor. Ook een aantal vroegere medewerkers van de fabriek was aanwezig, die voor zowel informatie als fotomateriaal hadden gezorgd. Plaats van handeling was het gebouw van het Rode Kruis aan het Haagse Leeghwaterplein, waar daarvoor de naaimachinefabriek Fridor had gestaan. Een exemplaar van een naaimachine werd geschonken aan de collectie van het Haags Historisch Museum.

---

Haagvaarder

In de Haagvaarder van 2013 verschenen artikelen over onder meer de Carosseriefabriek P.J. Pennock & Zn., de Haagse naaimachinefabriek Fridor en Cornelis Soetes, pionier in de Binckhorst. De eerstvolgende Haagvaarder wordt nummer 80 en zal in een geheel nieuwe vormgeving uitkomen.

---

Fietsroute De Binckhorst

Ter gelegenheid van de Erfgoeddag 2013 die vooral in het teken van het industriegebied De Binckhorst en het I'M Binck Festival stond, is in de serie routes een fietsroute door de Binckhorst uitgekomen. De route voert langs de huidige industrievestigingen van BAM Wegen en Jero Papierwarenfabriek, maar ook langs een aantal fabrieksgebouwen die via hergebruik een andere functie hebben gekregen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de Caballero Fabriek, Bink36 en de gasfabriek. De route gaat ook langs onbekende plaatsen zoals Kasteel De Binckhorst en de begraafplaats St Barbara. De route is te koop via de website van de SHIE.

---

Stands

De SHIE was met een stand aanwezig op de Dag van de Haagse geschiedenis (6 april) waarbij ook een aantal wandelingen langs historische winkelpanden werd georganiseerd. Op Open Monumentendag (14 september) was de SHIE aanwezig met een stand in het gebouw Raad voor de Rechtspraak, waar vooral de reproducties van de historische ansichtkaarten bijzonder in trek waren. Op de Erfgoeddag Binckhorst (12 oktober) werkte de SHIE mee aan diverse activiteiten en openstelling van een aantal bijzondere gebouwen.

---

Berichten uit de vorige eeuw

De SHIE heeft in overleg met de Stichting "Berichten uit de Vorige Eeuw" besloten de continuiteit van de website www.budve.nl van deze stichting te garanderen. De stichting heeft in de afgelopen jaren een groot aantal tekstborden aangebracht bij historische en bijzondere locaties. De stichting houdt echter op te bestaan. De website belicht in een groot aantal verhalen, vaak voorzien van oude foto's diverse aspecten van Den Haag in vroeger tijden, waaronder het industrieel verleden. Om die reden is besloten deze informatie te behouden en via de website van de SHIE te ontsluiten.

---

Transformatorzuil

Ook voor 2014 staan weer diverse activiteiten op het programma. Bij het jubileumsymposium ontving de SHIE een schenking van wethouder Kool voor het terug plaatsen van een transformatorzuil naar het De Constant Rebecqueplein. Op die manier wil de SHIE de oorspronkelijke functie van deze zuilen benadrukken en tevens de reclamefunctie weer in ere herstellen. De SHIE onderzoekt de mogelijkheden om meer aandacht en uitstraling te geven aan dit Gemeentelijk Industrie Terrein.

---

Muurreclame 2014

De SHIE is in 2005 begonnen met het project Muurvlakte te Huur met de restauratie van de muurreclame van Reuser & Smulders aan de Brouwersgracht. In totaal zijn tot nu toe negen muurreclames gerestaureerd en heeft een eerder gerestaureerde muurreclame (Rynbende aan de Vlietweg in Leidschendam) een onderhoudsbeurt gekregen. De SHIE wil het project in 2014 afsluiten met een tiende restauratie. Welke dat wordt houden we nog even voor ons.