Header

Nieuwsbrief januari 2018

Dit is de eerste SHIE Nieuwsbrief van het nieuwe jaar 2018. Wij wensen alle SHIE-donateurs en relaties en SHIE-volgers een gezond en gloedvol erfgoedjaar toe. Een jaar waarin de SHIE het industrieel erfgoed in de Haagse regio weer volop in de belangstelling hoopt te kunnen brengen. Er staan al weer een aantal Haagvaarders in de steigers, die u ongetwijfeld weer zullen verrassen met nieuwe informatie over het industriële verleden. We gaan in dit jaar van het 25-jarig bestaan van de SHIE op naar de 100ste! In 2019 is het zover en daar zal ruim aandacht aan worden besteed.

Natuurlijk zal de SHIE in 2018 ook weer op diverse plaatsen in de bestaande activiteiten participeren en voor deze dagen nieuwe invalshoeken kiezen. 

Terugblik over 2017

Zoals gebruikelijk in de eerste Nieuwsbrief krijgt u een kort overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar. Voor uitgebreidere informatie over de items kunt u terugkijken bij de nieuwsitems op de website.

Hollands Spoor

Het jaar stond voor een groot deel in het teken van de publicatie over het monumentale station Hollands Spoor. Onderzoek werd verricht en de tekst samengesteld en veel beeldmateriaal verzameld. Fotograaf Paul Lunenburg legde het station in zijn huidige toestand vast. Dit alles mondde in september uit in een schitterende publicatie, vormgegeven en uitgegeven door Eindeloos. Het eerste exemplaar werd op 1 september overhandigd aan Sjaak Bral in de Koninklijke Wachtkamer.

Haagvaarders

De thema’s van de Haagvaarders vormde weer een grote diversiteit. In nummer 92 stond de firma Waldorp centraal met zijn alternatief voor de Solex: de Mosquito. Haagvaarder 93 besteedde aandacht aan de havenkramen in de Laakhaven en zorgde ook voor de nodige publiciteit voor dit erfgoed in ‘verdrukking’. In nummer 94 kwam een voor velen onbekende firma Grinnell aan bod met de sprinklerinstallatie. Hieruit bleek dat dit bedrijf in geheel Nederland veel werk heeft verricht. Het laatst verschenen nummer, 95, ging verder terug in de tijd, naar de 19de eeuw, waarbij de steenhouwerij van de firma Devillers voor het voetlicht werd gebracht. Zo leverden in deze vier Haagvaarders verschillende auteurs weer een welkome aanvulling aan de geschiedschrijving van het industriële verleden van Den Haag.

Website Haagsebedrijventoen

In 2018 werd weer regelmatig gewerkt aan de bedrijvenwebsite en was de SHIE ook de eerste vrijdag van de maand aanwezig in het HIP (Historisch Informatie Punt) op de vierde etage in de centrale bibliotheek aan het Spui. Op de valreep van het jaar werd het 300ste bedrijf ingevoerd: Van Gend & Loos. We gaan gestaag verder zodat op den duur een uitgebreide database ontstaat van het Haagse bedrijfsleven.

U treft hier alle soorten bedrijven van ambachtsman tot fabriek en van buurtwinkel tot warenhuis. Ook via de zoekmachine van het Haags Gemeentearchief, die onze partner is in dit project, is de documentatie doorzoekbaar.

Natuurlijk kunt u ook uw steentje bijdragen aan de website door de SHIE documentatie over en foto's van het bedrijf dat u juist goed kent aan ons te mailen of ons anderszins op de hoogte te stellen. 

 

Activiteiten

De SHIE naam dit jaar deel aan drie verschillende themadagen. Op de Dag van de Haagse geschiedenis stelden we het roemrijke ijzeren verleden van de stad centraal met een bezoek aan een verzameling Jan Jaarsma haarden en een wandeling langs ijzerproducten in het centrum. Op de Dag van de Architectuur was de SHIE, samen met Atelier Pro, present in de Scheveningse visafslag om aandacht te vragen voor dit (bijna) Rijksmonument van de wederopbouwarchitectuur. Dit werd mede ingegeven door de aanstaande grootschalige verbouwing waarbij het monument ernstig dreigt te worden aangetast. Op Open Monumentendag, een week na de boek presentatie, was de SHIE uiteraard aanwezig op station Hollands Spoor waar naast rondleidingen door de Koninklijke Wachtkamer ook door het station werd rondgeleid. In oktober tenslotte presenteerde de SHIE de Binckhorst-app met bijbehorend boekje tijdens het I’M Binck festival in de Besturing.

Facebook

Ook op facebook is de SHIE steeds actiever om met actuele nieuwberichten geïnteresseerden te bereiken. Het aantal volgers groeit gestaag, maar we kunnen nog wel meer mensen gebruiken. Dus aarzel niet om onze berichten te delen en te liken of stuur een reactie.

Via dergelijke reacties komen we graag nader met u in contact. Zo kregen we afgelopen jaar contact met een van de familieleden van het bedrijf Berky met een aanbieding van enkele limonadeflessen. Ook meldde iemand zich met de vraag of de SHIE geïnteresseerd is in de historie van zijn bedrijf… en dat is altijd het geval. Met facebook komen we dus ook dichterbij de bronnen van de geschiedschrijving van de Haagse nijverheid.