Logo Stichting Haag Industrieel Erfgoed (SHIE)

Nieuwsbrief Januari 2022

Montan-berekeningskaart
Met deze eerste SHIE Nieuwsbrief van het jaar 2022 starten we weer een onontgonnen erfgoedjaar.
Wij wensen alle donateurs, relaties en volgers een gezond en verrassend jaar toe.
Natuurlijk zorgen we ook in 2022 weer voor een interessante serie Haagvaarders, eind februari zal nummer 112 verschijnen waarin aandacht voor de firma Blok’s Draadvorm, een bedrijf met historie en volop werkend aan de toekomst. We kijken in een volgende aflevering naar de New Farm in de voormalige Philipsfabriek aan de Fruitweg en de hernieuwde invulling van het gebouw.
De SHIE wil dit jaar verder met het actief inventariseren van het ‘stedelijk tapijt’ waarover u in Haagvaarder 111 heeft kunnen lezen. Een inventarisatie naar bijzondere kunstnijverheidsaspecten van historische winkels staat ook op de agenda.
Ondertussen gaat het onderzoek naar de banket- en broodbakkerijen en meelfabrieken door. Hopelijk kunnen we dit jaar starten met interviews met (oud)werknemers uit deze branche.
De SHIE zal de komende maanden ook weer vertegenwoordigd zijn op de bekende Haagse dagen voor architectuur, monumenten en deelnemen aan het Art Nouveau Festijn.
…en uiteraard blijven we de actualiteit volgen inzake bouwplannen en de zich voordoende (on)gewenste ingrepen in de stad. Ook via onze vertegenwoordiging in het Monumentenplatform vragen we hier aandacht voor.
We hopen ook dit jaar weer interessante ontdekkingen te doen en u hierover te kunnen bijpraten. Hopelijk wilt u ons ook dit jaar weer van dienst zijn door uw ontdekkingen op het terrein van het industrieel erfgoed aan ons te melden.
parkeerterrein-Raamweg-Groenhovenstraat-Keien,-scoria,-stoepranden

Terugblik over 2021

Zoals gebruikelijk in de januari Nieuwsbrief krijgt u een kort overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar. Voor uitgebreidere informatie over de items kunt u terugkijken bij de nieuwsitems op de website.
voorpag-emaille-bord-De-Wit

Haagvaarders

De Haagvaarders, die in 2021 verschenen, vormden weer een aantrekkelijke serie waarin relevante onderwerpen aan bod kwamen. Wij hebben er samen met de auteurs er met veel plezier aan gewerkt. De Haagvaarder blijft toch wel de SHIE-rots in de branding!
We begonnen het jaar met nummer 108 en gingen weer eens de wijk in naar de slagerij Van de Broek, een familiebedrijf in een fraai winkelpand. Haagvaarder 109 behandelde een verrassend bedrijf in de Haagse regio Was de Wit. Het volgende nummer, 110, stond in het teken van het gerenoveerde Stationspostkantoor aan de Waldorpstraat waar we u in september tijdens Open Monumentendag ook konden ontvangen. De laatste Haagvaarder van het jaar over het stedelijk tapijt sloeg bijzonder aan. We kregen van alle kanten complimenten en aanvullingen op onze inventarisatie, heel bijzonder.

IMG_20211031_0001

Muurreclame-app

De samenstelling van een app over de geschilderde muurreclames vormde in het afgelopen jaar een mooie bezigheid tijdens lockdowns en andere beperkingen. Dankzij het Prins Bernard Cultuurfonds, dat in het kader van de Corona-omstandigheden een extra subsidie beschikbaar stelde om erfgoed digitaal te presenteren, kon de SHIE de app presenteren met een begeleidende brochure, zoals ook bij de vorige apps over de Binckhorst en de Laakhaven.
Op 9 november konden we zelfs een feestelijke presentatie organiseren op straat bij de muurreclame van Van Boheemen en in de Agneskerk. We waren heel blij weer een aantal mensen te kunnen ontmoeten bij deze SHIE presentatie.
_MG_9046
BAM-installatie

Industriegebied De Binckhorst

De ontwikkelingen in de Binckhorst gaan in hoog tempo door en de vernieuwing wordt ook meer zichtbaar. De SHIE volgt het op de voet en participeerde in diverse overleggen, meestal digitaal. In februari hadden we nog de gelegenheid om met de toen nieuwe wethouder Anne Mulder en projectdirecteur Hettie Verheijen een fietstoer door het gebied te maken en de SHIE standpunten duidelijk te maken. Het was een plezierige kennismaking van beide kanten.
Dit jaar kwam ook het bericht dat de asfaltcentrale van de BAM werd stilgelegd. We maakten kennis met de mensen van AM die het terrein gaan herontwikkelen. Samen met I’M Binck konden we op de valreep nog een rondleiding over het terrein en door de installatie realiseren.
_MG_8114

Brood- en meelsector

Het onderzoek naar deze belangrijke sector uit de voedingsmiddelen industrie is redelijk vergevorderd. Veel interessante vondsten werden gedaan in verschillende archieven, literatuur en kranten. Daarmee kwamen diverse onbekende wetenswaardigheden van dit deel van de Haagse industrie aan het licht. In 2022 zal het onderzoek worden afgerond en de voorbereidingen starten voor een publicatie.
_MG_9028

Activiteiten

De SHIE nam, ondanks soms beperkende maatregelen in 2021 deel aan verschillende jaarlijkse evenementen. Voor de Dag van de Architectuur, die een digitale maand werd, leverde de SHIE een bijdrage in de vorm van een fietsroute door de Laakhaven. Aan het eind van de maand konden we zelfs, als besluit van de architectuurmaand, met een groep op de fiets door de Laakhaven.
Voor het eerst nam de SHIE deel aan het Art Nouveau Festijn met twee fietstochten langs het beeldhouwwerk van Jan Altorf en twee wandelingen tussen het Girokantoor en station Hollands Spoor.
Op de zaterdag van Open Monumentendag verzorgden we rondleidingen in het kort daarvoor opgeleverde gerenoveerde Stationspostkantoor. We ontvingen rond de 500 mensen, een hectische dag, maar prettig om dit weer te kunnen doen. De dag daarna maakten we twee fietstochten door de Binckhorst.
Naast deze activiteiten was de SHIE ook digitaal actief middels onze digitale Nieuwsbrief, die bijna maandelijks verscheen en de wekelijkse facebookberichten waarmee we een steeds grotere schare belangstellenden trekken. Natuurlijk werd er verder gewerkt aan uitbreiding van de website, met name aan de rubriek ’Bedrijven Toen en Nu’ en het actualiseren van onderdelen.
download
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de SHIE, volg ons op Facebook.
Email Marketing Powered by MailPoet