Logo Stichting Haag Industrieel Erfgoed (SHIE)

Nieuwsbrief februari 2020

Haagv104-nieuwsbr

Haagvaarder 104

Het eerste nummer van 2020 van de Haagvaarder is weer verstuurd. Dit keer is het bulletin voor een groot deel gewijd aan informatie voor en door de werknemers van de grotere bedrijven voor het voetlicht gebracht in bedrijfsbladen. Daarmee wordt een up-date gegeven van het onderzoek dat de SHIE nog steeds doet naar dit type informatiebronnen, die verborgen kennis openbaar maken. Ook door interviews in het kader van Echo’s van de werkvloer komt veel kennis boven water.
Naast dit onderzoek naar meer documentatie over bedrijven is er in Haagvaarder 104 ook ruimte voor het verdwijnen uit het stadsbeeld van een laatste restant van de firma Mutters.
Advertentie-Haagsche-Automobiel-Maatschappij,-april-1921

Lezing Haagsche Automobiel Maatschappij & Philip Adrian

Over de HAM verscheen in Haagvaarder 101 al een interessant artikel, maar er is meer te vertellen over het bedrijf en vooral over de oprichter van dit befaamde bedrijf Philip Adrian. Auteur van dit artikel en bestuurslid Marja Langenberg zal op 16 maart een lezing houden waarin meer over de achtergronden van het ontstaan van het bedrijf en de zeer interessante figuur van Adrian aan de orde komen. Er wordt een tijdsbeeld geschetst van de vroegste periode van fiets, auto en vliegtuig.
download
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de SHIE, volg ons op Facebook.
MailPoet