Header

Nieuwsbrief september 2017

Presentatie boek Hollands Spoor

Vrijdagmiddag 1 september was het dan zover, de langverwachte publicatie over Hollands Spoor werd in de Koninklijke Wachtkamer van het station ten doop gehouden. Het aantal aanmeldingen om hierbij aanwezig te zijn overtrof met enkele tientallen de maximale beschikbare ruimte en we moesten helaas velen teleurstellen. Maar … er is nog een andere mogelijkheid om naar de Koninklijke Wachtkamer te gaan (zie bij Open Monumentendag).

Bij de feestelijke bijeenkomst werd het eerste exemplaar van het boek overhandigd aan Sjaak Bral en aan Annette Ploeger van de NS regiodirectie. Op de website leest en ziet u meer over de presentatie.

Hollands Spoor Een Koninklijk treinstation 

Het eerste boek over Hollands Spoor is nu een feit. SHIE voorzitter Koos Havelaar refereerde in zijn toespraak er aan dat pas in 2006 een eerste uitgebreid artikel verscheen over het station. De SHIE had al langer plannen om een boek te maken over het station. De recente ontwikkelingen rondom het station bleken een mooie aanleiding om de handschoen nu echt op te pakken.

Het boek is bijzonder vormgeven door Eindeloos, die ook als uitgever fungeert. Het geeft de geschiedenis van het vroegste begin van de spoorwegen in Den Haag tot aan de huidige verbouwingen weer. Het boek is zeer rijk geïllustreerd ook met recente foto’s van de fotograaf Paul Lunenburg.

Het boek kost in de boekwinkel € 35,- en is voor donateurs met korting te koop voor € 32,50.

Open Monumentendag

 Zaterdag 9 september staat weer in het teken van Open Monumentendag. De SHIE is die dag van 10.00 tot 17.00 uur aanwezig op station Hollands Spoor, perron 1. Er zijn vanaf 10.00 uur om het kwartier rondleidingen door de Koninklijke Wachtkamer. Vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur organiseert de SHIE op het hele uur rondleidingen door het hele station. Een mooie introductie op het boek, dat uiteraard bij de kraam van de SHIE die dag te koop is.

Voor het totale programma van Open Monumentendag kunt u terecht op de website van de gemeente.

Haagvaarder 94

 Bijna tegelijk met het verschijnen van het Hollands Spoor boek is ook de nieuwe Haagvaarder verschenen. In dit nummer draait het om brandbeveiliging, een actueel thema met alle grote branden de laatste maanden in het land. Centraal in dit nummer staat de firma De Grinnell, die gevestigd was aan de Jupiterkade in de Binckhorst. De firma plaatste overal in het land sprinklerinstallatie, waarvoor de basis elementen aangeleverd werden van het moederbedrijf in Engeland. Begin jaren 80 werkten voor het bedrijf in Den Haag zo’n 180 mensen. Uiteraard is er ook aandacht voor de techniek van de sprinkler.

I’M Binckfestival 2017

Tot slot alvast een korte vooruitblik naar de maand oktober. Traditiegetrouw inmiddels is er dan het I’M Binckfestival. Dit keer concentreert dit zich op één dag, 24 uur, van vrijdag 6 oktober tot zaterdag 7 oktober. Ook dit jaar is de SHIE weer van de partij en zal dan de nieuwe Binckhorst-app presenteren. De afgelopen jaren is er zoveel veranderd in de Binckhorst dat herziening wel noodzakelijk was.

Een ander interessant item die dag is de première van de film De Binckhorst, fase 2 van Wilma Marijnissen en Marsel Loermans.  Nadere informatie vindt u op de website.