Header

Nieuwsbrief februari 2015

In deze nieuwsbrief maken we u weer attent op een aantal nieuwsitems.

---

Bestuurswisseling

Begin januari 2015 hebben Emiliet Albers en Louis Kanneworff op eigen verzoek hun bestuursfunctie in de SHIE neergelegd. Het bestuur bedankt hen voor hun lange en positieve inzet en betrokkenheid bij de SHIE. Gelukkig is het bestuur tegelijkertijd uitgebreid met twee nieuwe bestuursleden, Matthias Benjamins en Dorrit Steens, zodat het op volledige sterkte blijft.

---

Website

De website wordt in februari verhuisd naar een andere server. Als gevolg daarvan is het contactformulier tijdelijk buiten gebruik, maar u kunt ons gewoon via de mail bereiken. Als het goed is zal de snelheid van de site na de verhuizing verbeterd zijn.

---

Webarchivering

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, wordt ook de website van de SHIE gearchiveerd. In totaal worden momenteel 6.100 Nederlandse websites door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag gearchiveerd.

---

Made in The Hague

Van 1 mei tot en met 23 november 2015 staat Den Haag in het teken van Made in The Hague, een manifestatie van het Europees Jaar van het Industrieel Erfgoed, waarmee het verborgen verleden van de Haagse industrie zichtbaar wordt gemaakt. De manifestatie begint op 1 mei met de tentoonstelling Made in The Hague in het Atrium van het Haagse stadhuis. Informatie over het programma, partners, sponsors en nog veel meer is te vinden op de website onder de kop Made in The Hague.

---

Schoenmakersvakschool

De voormalige Schoenmakersschool aan de Haagse Crispijnstraat staat op de nominatie om gesloopt te worden en vervangen door woningen. Het zeer markante gebouw met fraaie elementen is echter nog in goede staat en zou wellicht via herbestemming alsnog bewaard kunnen blijven. De Haagse Stadspartij gaat in ieder geval in overleg met de projectontwikkelaar en de buurt om te kijken welke mogelijkheden er nog zijn om het gebouw te renoveren en daarmee te behouden.

---

Jaaroverzicht 2014

Wat later dan u gewend bent, kijken we in het begin van het jaar ook nog even terug naar wat we in het voorgaande jaar allemaal gedaan en bereikt hebben.

Haagvaarder en nieuwsbrieven

De Haagvaarder is met ingang van het eerste nummer van 2014 volledig gerestyled en verschijnt nu volledig in kleur. Dit is te danken aan Loes Schepens en Vivienne van Leeuwen van Eindeloos, die de opmaak en het drukproces voor de Haagvaarder verzorgen en de SHIE op deze wijze sponsort.
Via de diverse nieuwsbrieven hebben we in 2014 onze donateurs, sponsors en andere geinteresseerden op de hoogte gehouden van het nieuws op het gebied van industrieel erfgoed en activiteiten van de SHIE.

SHIE en Maakhaven

In 2014 heeft de SHIE vier presentaties gehouden. De eerste betrof de presentatie van Haagvaarder 80 in Maakhaven, de voormalige Centrale Werkplaats van Shell en in gebruik als bedrijfsverzamelgebouw en creatieve broedplaats. Deze stond op de nominatie om gesloopt te worden, maar dit plan is omgebogen door een initiatief van de bewoners/huurders. De presentatie van Haagvaarder 82, gewijd aan mobiel erfgoed, vond plaats in het Louwman museum.

Restauratie muurreclame Jero

In 2013 werd in een grote schildersbeurt van de hallen aan de Komeetweg ook de muurreclame van Jero Papier overschilderd. Actie van onder meer de SHIE en politieke partijen hebben geleid tot het besluit dat deze kenmerkende schilderingen weer hersteld moesten worden. Na een onderzoek naar de originele kleuren werd de reclame voor Jero Papier in 2014 weer in de meest recenste kleuren teruggebracht.

Muurvlakte te huur

Met de restauratie van een aantal muurreclames op de Frederik Hendriklaan/Willem de Zwijgerlaan is een voorlopig eind gekomen aan het project Muurvlakte te Huur. In het meerjaren project is een groot aantal muurreclames in Den Haag en omgeving gerestaureerd en is de rijke historie van muurreclames hiermee weer onder de aandacht van het grote publiek gebracht.

Binckhorst in vervoering

Een van de activiteiten van het I'm Binck Festival was de erfgoeddag waarbij het mobiel erfgoed op de Binckhorst centraal stond. De Binckhorst is al jarenlang het centrum van de autoverkoop. Wellicht het fraaiste gebouw van allemaal, het voormalige Auto-Palace was deze dag voor het laatst opengesteld voor het publiek, dat hierbij getrakteerd werd op een aantal zeer bijzondere oldtimers.