Header

nieuwsbrief januari 2012

Een terugblik op 2011

Dit is alweer de eerste nieuwsbrief van 2012. In deze nieuwsbrief kijken we terug op de activiteiten die we als SHIE het afgelopen jaar met en voor onze donateurs hebben gedaan. En uiteraard wat we in 2012 allemaal op het programma hebben staan. Maar allereerst maken we nog van de gelegenheid gebruik alle donateurs en vrienden een goed, gelukkig en gezond 2012 toe te wensen!

---

Haagvaarder 71

In de laatste Haagvaarder van 2011 gaat auteur Nico Groot in op de rijke geschiedenis van het Siemens fabriekscomplex in de Binckhorst. De presentatie van deze Haagvaarder vond plaats op 29 november 2011 in het hoofdkantoor van Siemens Nederland, in gezelschap van een groot aantal donateurs van de SHIE. Aan de hand van fraai authentiek beeldmateriaal liet de auteur zien wat er allemaal in deze fabriek gebeurde en hoe Siemens ook zijn eigen opleidingsinstituut had ingericht.

Koos Havelaar, voorzitter van de SHIE, overhandigde het eerste exemplaar van de nieuwe Haagvaarder vervolgens aan Ab van der Touw, de CEO van Siemens Nederland.

---

Haagvaarders

In de Haagvaarders die eerder dit jaar verschenen, kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: de Gemeentelijke Gasfabriek aan de Binckhorst, de automatische suikerpot en boekbinderij Gimberg. De presentatie van de Haagvaarder 69 vond plaats in het kerkgebouw van de Vrije Evangelische gemeente. Jannie Havelaar ging in op de geschiedenis van de automatische suikerpot, waarna Koos Havelaar het eerste exemplaar uitreikte aan een familielid van Van den Broek en aan Theo Noordanus en Ron Korving van Zoppi koperbewerking. Tevens was het mogelijk een bezoek te brengen aan de werkplaats van Zoppi, waar het ambacht van koperslager nog steeds wordt uitgevoerd. Bij Zoppi staat ook nog een kleine wals die gebruikt werd in de fabriek van de firma Van den Broek.

---

MijnDenHaag Winkelt!

In het Haags Historisch Museum is de tentoonstelling MijnDenHaag* Winkelt! te zien. Winkelen door de eeuwen heen in Den Haag, van straatventer tot warenhuis. De SHIE was inhoudelijk betrokken bij de samenstelling en de realisatie werd gedaan door Havelaar Erfgoed Projecten (HEP). Hoogtepunt van de tentoonstelling is de reconstructie van een deel van de inrichting van de bekende Hoeden en Pettenwinkel S.J. Bik, die in 2002 haar deuren sloot aan de Haagse Geest.
In het kader van deze tentoonstelling verscheen een fraai geïllustreerd boekje met een aantal wandelroutes langs Haagse winkelstraten. Op 15 november werd met een aantal donateurs een deel van de route gewandeld en de tentoonstelling bezocht.

---

Project Economische geschiedenis van Den Haag

Om economische redenen is het niet mogelijk gebleken dit jaar een doorstart te maken met het pilotonderzoek voor het project Economische geschiedenis van Den Haag. De uitvoering van het totale project wacht op betere economische tijden. Omdat de gemeente en een aantal fondsen wel subsidie had toegezegd, zal voorlopig met de uitvoering van een beperkter onderzoek naar de geschiedenis van de Binckhorst gestart worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit onderzoek in 2012 worden gepubliceerd in de bekende VOM-reeks van de afdeling Monumentenzorg.

---

Haagse fietsenmakers

Herbert Kuner heeft op zijn website over de Nederlandse rijwielindustie http://rijwiel.net/indust_n.htm  ook een serie artikelen geschreven over de Haagse fietsenmakers Käuderer en Seitzinger en rijwielfabriek De Vierkleur. Aan de hand van fraaie foto's en historisch reclamemateriaal wordt een fraai beeld geschetst van deze industrietak. Aansluitend wordt een kort overzicht gegeven van een aantal fietsmerken uit Den Haag. Een aanrader voor de fietsliefhebber!

---

HOVO-cursus economische geschiedenis van Den Haag

De Haagse Hogeschool bood in het voorjaarsprogramma 2011 van het Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO) de serie colleges met als onderwerp "De economische geschiedenis van Den Haag, erfgoed en stedelijke politiek." nogmaals aan. In de cursus worden de historische achtergrond en de ontwikkeling van de Haagse economie geschetst. Daarmee worden diverse sectoren van het werkzame verleden van de stad belicht. De cursus is opgezet door Louis Kanneworff en Koos Havelaar.


en een vooruitblik op 2012

Ook in 2012 staan er weer diverse activiteiten op het programma. Met een schema van 4 Haagvaarders per jaar, verwachten we eind 2012 het jubileumnummer 75 uit te brengen! In dit jaar starten we ook met de voorbereidingen voor het vierde lustrum van de SHIE in 2013, dat in het teken zal staan van herbestemming. Vanaf Haagvaarder 72 zal hier al aandacht aan besteed worden.

Voor het project Muurvlakte te huur proberen we een doorstart te maken met de restauratie van een aantal muurreclames aan de Tasmanstraat. Na de eerste restauratie in 2009 van de reclames voor drukkerij De Haas en Brennabor rijwielen was het in 2011 eigenlijk de beurt voor de volgende reclames. Door bouwwerkzaamheden was het terrein dit jaar echter niet toegankelijk.