Header

Nieuwsbrief november 2017

Nieuwe Echo’s van de werkvloer 

Na de afronding van het artikel over de firma De Grinnell in Haagvaarder 94 zijn de interviews die hier de basis voor vormden uitgewerkt en tot een echo van de werkvloer samengevat. Voor het onderzoek werden vier oud-werknemers van het bedrijf geïnterviewd. Ieder interview geeft weer een andere kijk op het werk van het aanleggen van sprinklerinstallaties. Twee werknemers vertellen vooral over de montage en het werken in de fabriekshal. Bij de andere twee werknemers spitst het verhaal zich toe op de voorfase, het tekenen en berekenen van de installaties. Ook de opkomst van de computer bij dit type werk komt aan de orde. Terloops wordt ook duidelijk hoe het fabrieksgebouw ingericht was en hoe de werksfeer binnen het bedrijf was.

Haagvaarder 95

Vorige week verscheen Haagvaarder 95. Dit novembernummer bevat als hoofdartikel een interessant verhaal over een bijna vergeten bedrijfstak: de steenhouwerij. De 19de-eeuwse steenhouwerij Devillers speelde in Den Haag een prominente rol in die periode. Het bedrijf had zelfs een ‘magazijn van marmeren kunstvoorwerpen’ in de  Venestraat. Devillers leverde diverse monumenten af, waarvan de Scheveningse naald wel de bekendste kan worden genoemd.  

Helaas zijn in de bijschriftteksten enkele foutjes geslopen. De afbeelding van het reliëf van steenhouwerij firma Bakker is niet aan de Wagenstraat maar natuurlijk aan de Waldorpstraat. Verder zijn de bijschriften verwisseld van de krantenartikelen op het voorblad en de middenpagina.