Header

Nieuwsbrief mei 2016

Publicatie Bier in Nederland

Al in het novembernummer 2015 van de Haagvaarder aangekondigd en nu is de publicatie van Marco Daane kort geleden verschenen. In het hoofdartikel van deze Haagvaarder gaf Marco een tipje van de sluier prijs over de Haagse ondernemer Perk. Het verhaal van deze bijzondere 19de-eeuwer wordt in het boek nader uitgewerkt. De omvangrijke publicatie schetst de geschiedenis van het bier in Nederland. Er is aandacht voor de verdwenen Nederlandse biersoorten, maar ook voor de Europese biersoorten. Aan de hand van culturele, economische en technologische ontwikkelingen, getuigenissen en replica’s wordt de geschiedenis van deze bieren, inclusief hun verdwijning in de 19de eeuw en de weer opgeleefde biercultuur uitvoerig beschreven.

Haagvaarder 89

Deze week verschijnt de nieuwe Haagvaarder, nr. 89. Het hoofdartikel is gewijd aan de Loosduinse rubberfabriek Vredestein, die zich in 1909 aan de Haagweg vestigde. In korte tijd groeide de firma uit tot één van de toonaangevende rubberfabrieken van ons land. Aanvankelijk begon men met de productie van hakken voor schoenen, maar er werd als snel overgestapt op de productie van autobanen en fietsbanden. Later volgden nog allerlei andere artikelen. Tot 1977 draaide de  markante fabriek aan de Haagweg. Daarna werd het terrein geheel van alle restanten van de fabriek ontdaan, alleen het kantoorgebouw staat nog  ‘vergeten’ langs de weg te wachten tot het einde nadert.  

Publicatie De Sleep

In Haagvaarder 89 is ook aandacht voor nog de nieuwe publicatie: De Sleep. Honderd jaar scheepsbouw en scheepsreparatie op Scheveningen. In de historische serie publicaties van Muzee Scheveningen kwam onlangs dit 20-ste deeltje uit. Oud-hoogleraar maritieme geschiedenis Henk den Heijer schreef dit jubileumdeel dat de geschiedenis van de Scheveningse sleephelling behandelt. Naast de historie van het bedrijf is er ook aandacht voor allerlei zaken rond de bouw van schepen en de scheepsreparatie als wel de werkers op de werf.

Haagse bedrijven Toen

Na een aarzelend begin zijn we nu echt van start gegaan om de website www.Haagsebedrijventoen.nl meer inhoud te gaan geven. We doen dit met een aantal vrijwilligers en hebben daarvoor een vaste dag uitgekozen en locatie. De SHIE is dan ook voor geïnteresseerden voor het industrieel erfgoed aanspreekbaar in het nieuwe Historisch Informatie Punt in de bibliotheek aan het Spui, iedere vrijdag vanaf 10.00 uur.