Header

Nieuwsbrief januari 2017

Nieuwe Echo van de werkvloer

In Haagvaarder 91 draaide het om de firma Gordijn – brandstoffenhandel en later doe-meer-zelf-supermarkt. De basis voor de artikelen was een uitgebreid interview met de heer L. Gordijn. Dit verhaal is inmiddels verder bewerkt tot een leesbare versie en is nu te raadplegen op de SHIE-website in de rubriek Echo’s van de werkvloer. Nog steeds groeit deze rubriek en komen er verhalen bij. Wij willen u vooral oproepen om mensen te melden die voor ons een interessant verhaal hebben over hun arbeidzame leven.

Laatste kans Early Bird boek HS

In november startten we een actie om de financiering rond te krijgen van de nieuwe SHIE-publicatie over het Hollands Spoor. Inmiddels is er al veel onderzoek gedaan en hebben we prachtig materiaal weten te bemachtigen van en over het station. De historische lijn vanaf 1843 tot de recente tijd brengt veel nieuws en u gaat ook onbekend beeldmateriaal zien. Het boek vertelt een bijzonder verhaal en dankzij de vormgeving van Eindeloos vormgevers wordt het ook een lust voor het oog.

U kunt u nog tot 28 januari aanmelden om met korting een boek te bestellen. Daarmee maakt u het voor de SHIE mogelijk om het boek te gaan produceren. Dus grijp uw kans!

Nieuwe bestuursleden 

In januari hebben we als SHIE-bestuur afscheid genomen van twee bestuursleden: Michael Brekelmans, al ruim 14 jaar bestuurslid, hij was onze vertrouwde webmaster en Matthias Benjamins, onze secretaris die door verhuizing naar Gent helaas al na twee jaar moet afhaken.

Gelukkig blijven de stoelen niet erg lang leeg en hebben we twee frisse nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. Beide zijn zeer vertrouwd met het werk van de SHIE en al jaren donateur. Marja Langenberg gaat ons bestuur versterken als lid en Vincent Voorhoeve wordt de nieuwe secretaris.

U kunt op de site visueel met ons kennis maken.

Terugblik over 2016

De eerste Nieuwsbrief in het nieuwe jaar geeft altijd een terugblik van de activiteiten van het afgelopen jaar. Het was voor de SHIE weer een enerverend jaar. In januari gingen we nog even door met Made in The Hague, dat op 26 januari feestelijk afgesloten werd met de lancering van de website Haagse Bedrijven Toen, inmiddels al weer een bekend fenomeen bij u allen. We vullen de site steeds verder aan en het aantal bedrijven groeit gestaag tot inmiddels boven de 220. 

Ook de SHIE-website werd in de eerste maanden van het jaar onder handen genomen, want de techniek schrijdt voort en we moeten up-to-date blijven.

In 2016 brachten we zoals gebruikelijk weer vier Haagvaarders uit met wisselende verhalen. Dit keer waren er  drie minder bekende firma’s bij: ALRO, van de rekenschijf en credit card, machinefabriek Pleyte en brandstoffenhandelaar Gordijn. Uiteraard waren er ook beroemde namen, zoals Vredestein en Felix Kattenbrood. We verzamelden daarmee weer onbekende informatie en bouwden verder aan ons ‘geheugen van de Haagse bedrijven’.

In oktober organiseerde de SHIE een erfgoedmiddag in de Binckhorst. Dit keer hadden we de verffabriek De Vos uitgekozen om mee samen te werken. Het werd een interessante middag met een bijzonder bedrijfsbezoek en een nadere kennismaking met de nieuwe website Haagse Bedrijven Toen.

Voor uitgebreidere informatie kunt u op de site de nieuwsitems terugvinden.