Header

Nieuwsbrief januari 2016

Bedrijfsfilms in het Haags Historisch Museum

Na het succes van twee bedrijfsfilmavonden in Dakota hebben we besloten om nog een keer het programma te herhalen. Voor de liefhebbers die het programma gemist hebben, is op donderdagmiddag 14 januari om 14.30 uur in het Haags Historisch Museum nog een laatste kans.In het Het programma Haagse historische bedrijfsfilms krijgt u een aantal korte en langere films te zien van bekende Haagse firma's als de rubberfabriek Vredestein, de haardenfabriek Jan Jaarsma, broodfabriek Hus en de firma Van den Broek van de automatische suikerpot.

Bij de films wordt een korte toelichting gegeven over het fenomeen bedrijfsfilm en de bedrijven en hun producten met foto- en reclamemateriaal en er is een mogelijkheid om vragen te stellen aan de industrieel erfgoed specialisten. Het programma duurt, inclusief pauze, anderhalf uur.

Toegang is de normale museumtoegangsprijs of gratis met de Museumjaarkaart. Wel even aanmelden van tevoren bij het museum.

---

Haagse reclames in de Affiche Galerij

Tot begin februari is in de Affiche Galerij in de tramtunnel nog de affichetentoonstelling te zien van reclame van Haagse bedrijven. In Den Haag zijn producten gemaakt die in heel Nederland en tot ver buiten de landsgrenzen grote bekendheid genoten. Denk hier bijvoorbeeld aan producten van de rubberfabriek Vredestein in Loosduinen. Er was ook een levendige industrie die zich bezighield met producten voor de consument. De Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij maakte bier en frisdrank en Van der Heem fabriceerde Erres radio's... en natuurlijk de Solex. Om deze producten aan de man te brengen werden er flinke reclamecampagnes gelanceerd. De eerste helft van de twintigste eeuw is de van het affiche. Overal op straat stonden transformatorzuilen die volgeplakt waren met reclame. De stations, de trams en bussen, overal werd het straatbeeld verlevendigd met kleurrijke reclames, die de burger aan moest sporen tot kopen. Made in The Hague in posters geeft een overzicht van reclameposters voor Haagse producten uit de periode 1870 - 1970.

De Affiche Galerij, tramstation Spui onder het kruispunt Spui/Grote Marktstraat.
Dagelijks geopend van 's morgens vroeg tot 's avonds laat - gratis.

---

Website Bedrijven en Winkels

Eind van de maand zal de nieuwe website www.haagsebedrijventoen.nl worden gelanceerd. Het is de bedoeling dat in aansluiting op de twee eerdere sites van het Haags Gemeentearchief over scholen en verenigingen nu een site komt over Haagse historische bedrijven. Niet alleen bekende Haagse fabrieken, zoals Van Heijst, De Sierkan of Van der Heem, maar ook bekende winkels, zoals Krul, De Gruyter en Zwennis worden opgenomen. Ook de winkel of het cafe op de hoek zullen in de site worden opgenomen.
Iedereen kan ook bijdragen en we zoeken nog vrijwilligers die mee willen helpen de site te vullen. U kunt u aanmelden via info@shie.nl.

De website is een samenwerkingsproject van het Haags Gemeentearchief en de SHIE.

---

Scholenproject Made in The Hague

Speciaal voor basisscholen en het voortgezet onderwijs is een educatie programma ontwikkeld. Het doel was leerlingen vertrouwd te maken met het industrieel erfgoed. Samen met beeldend kunstenaar Wieke Terpstra en enkele begeleiders bezochten de leerlingen voormalige industriele locaties in de omgeving van de school, zoals het slachthuis, de verkeerstoren Ypenburg, de vuurtoren, een oud watervat van een tuinderij en een oude HTM-bus. Ter plekke ontdekten de leerlingen wat de functie van die locatie is geweest. Door middel van twee beeldende opdrachten verwerkten zij de kennis die ze hadden opgedaan. In les 1 werd de kaart van hun eigen buurt gevuld met tekeningen en teksten over wat zij bij de rondleiding geleerd hadden. In les 2 tekenden de kinderen de locatie die ze bezocht hadden naar aanleiding van de schetsen die ze op locatie maakten.

Op de website www.madeinthehague.eu zijn de resultaten te bewonderen.

---