Header

Nieuwsbrief augustus 2018

Activiteiten in Laakhaven

Na een lange periode van betrekkelijke rust zijn er nu volop werkzaamheden te bespeuren in het laatste gedeelte van de Laakhaven en rondom de Petroleumhaven. Langs de Calandkade wordt na sloop nu de basis gelegd voor zo’n 550 woningen.

In de Petroleumhaven is een aanvang genomen met het voorbereiden voor het vernieuwen van de kades en aanleggen van riolering. Het gebied wordt bouwrijp gemaakt voor woningbouw op beide kades. De oude metalen olievang en de bijbehorende houten steigers zijn hier op het droge gelegd.

In de Laakhaven app bij izi.Travel, nummer 34, leest u meer over dit deel van de Laakhaven.

En… er wordt hard gewerkt aan de verrijzenis in oude glorie van de kranen aan beide kanten van het hoofdkanaal.

Olievang

De olievang in de ingang van de Petroleumhaven diende bij calamiteiten in deze haven de rest van de Laakhaven te beschermen. Het drijvende metalen ponton dat in een betonnen omlijsting lag kon op zo’n moment worden afgezonken en daarmee werd de haven afgesloten. Het object is een element uit de aanlegfase van de Laakhaven en vormde een bijzondere herinnering aan het specifieke gebruik van de Petroleumhaven. Voor de nieuwe ontwikkeling die hier langzaam vorm zal gaan krijgen lag de olievang in de weg, omdat hier ter plekke een recreatiehaven moet komen met een steigers in het water. De reden dus waarom dit stuk industrieel erfgoed nu doorgesneden aan de kant van de haven ligt te wachten op vertrek.

 

Havenkranen

Na lange tijd van voorbereidingen, zoals uitgebreid onderzoek is nu gestart met de renovatie van de beide kranen. In juni werd begonnen met het in de steigers zetten van de kraan aan de Neherkade, voorheen van de betoncentrale van Fabriton. Nadat de kraan in plastic was gehuld, kon het werk beginnen. Inmiddels wordt de tweede kraan aan de Calandkade ook in de steigers gezet. Hier zal het werk over een paar weken starten. Op de website leest u er meer over.

Op Facebook kunt u de vorderingen volgen.