Historisch overzicht

1909 L.F. Wartna start stempelfabriek aan de Oude Molstraat 51-51a

1922 Het bedrijf verhuist naar de Molenstraat 30

1955 Verplaatsing naar overzijde van de Molenstraat op nr. 41

2007 De winkel wordt opgeheven bij gebrek aan opvolging

Afbeeldingen

Locatie(s)

Titel Adres