Logo Stichting Haag Industrieel Erfgoed (SHIE)

Nieuwsbrief Maart 2022

voorgevel

Renovatie Van Rijmenam bijna voltooid

De ontwikkelingen rond de voormalige fabriek van Van Rijmenam aan de Fruitweg hebben we als SHIE vanaf het begin met veel belangstelling gevolgd. Inmiddels is de verbouwing nagenoeg afgerond en kregen we als SHIE-bestuur de gelegenheid langs te komen om het (bijna) eindresultaat met eigen ogen te aanschouwen. Afgelopen week werden we rondgeleid door de architecten Tjeerd Wessel en Leon Thier, die tekenden voor de verbouw en het herstel van deze fraaie fabriek uit 1955.
Het gebouw is van de gemeente en is nu ingericht voor de afdeling sociale zaken en werkgelegenheidsprojecten van de gemeente. Hier zullen over enkele weken zo’n 500 ambtenaren in een bijzonder werkruimte hun taak gaan verrichten.
Op de SHIE-website is een fotoverslag van het bezoek aan de voormalige Van Rijmenam fabriek te vinden.
vacature-afb-site1000

SHIE-Bestuurslid gezocht

Door de steeds intensievere werkzaamheden van de SHIE en de nauwe betrokkenheid met het industrieel erfgoed in de regio en in relatie hiermee op stapel staande nieuw- en verbouwplannen in de regio zijn we op zoek naar uitbreiding van het bestuur. Op die manier kunnen we de werkzaamheden onderling herverdelen en krijgen we als SHIE wat meer armslag. Daardoor kunnen we snel en adequaat op nieuwe ontwikkelingen reageren en ook de SHIE-donateurs actief betrekken en op de hoogte houden.
We zijn op zoek naar iemand die zich specifiek met de communicatie van de SHIE wil gaan bezig houden en ook onze externe contacten wil onderhouden. Op de website leest u alles over de achtergrond van de uitbreiding van het bestuur en welke wensen er zijn. Heeft u interesse of weet u iemand die mogelijk belangstelling heeft voor deze functie laat het ons weten. Neem dan contact op met Koos Havelaar, voorzitter SHIE: shie@hetnet.nl of tel.: 070-389 75 08.
download
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de SHIE, volg ons op Facebook.
Email Marketing Powered by MailPoet