Logo Stichting Haag Industrieel Erfgoed (SHIE)

Nieuwsbrief januari 2023

Hus-juist-n-u-jaren-40
Deze eerste digitale Nieuwsbrief van 2023 vormt het begin van de activiteiten van de SHIE in het nieuwe jaar, een jubileumjaar voor de SHIE.
Wij wensen alle donateurs, relaties en volgers een mooi en vooral gezond jaar toe!
Dit jaar is het 30 jaar geleden dat de SHIE is opgericht en we gaan dit jaar ons zesde lustrum vieren. In die 30 jaar is veel tot stand gekomen, zowel vastgelegd in de vorm van publicaties als behouden in de vorm van gebouwen, muurreclames maar ook in industrieel erfgoed objecten. Wandelt u nog eens door de SHIE website en u krijgt een aardig beeld wat dit allemaal heeft opgeleverd.
Voor het jubileum zijn we druk doende om een mooi programma samen te stellen. In het laatste kwartaal hopen we hier uitvoering aan te geven. Ondertussen wordt er al druk gewerkt aan de jubileumuitgave, een publicatie over de brood- en meelfabrieken in de Haagse regio. De komende tijd zal u er ongetwijfeld meer over gaan horen en zien.
Vanzelfsprekend zorgen we ook dit jaar weer voor een interessante serie Haagvaarders, eind februari zal nummer 116 verschijnen waarin aandacht voor terrazzowerk en de firma Zuliani. In de daarop volgende afleveringen komt o.a. industrieel erfgoed uit het Post65-tijdperk aan de orde. Een Haagvaarder zal gewijd worden aan de nieuwe jubileumpublicatie Brood, daar zit wat in! en in de laatste Haagvaarder van 2023 komt het thema van het jubileumsymposium aan bod.
Ondertussen blijft de SHIE de ontwikkelingen in de stad en regio t.a.v. het industrieel erfgoed nauwgezet volgen en blijven we proberen hier breder aandacht voor te vragen. Zo nodig zullen we op de bres springen voor zaken waar het mis dreigt te lopen. Hopelijk wilt u ons ook dit jaar weer daarbij helpen door uw ontdekkingen op het terrein van het industrieel erfgoed aan ons door te geven.

Terugblik op 2022

Zoals gebruikelijk in de januari Nieuwsbrief krijgt u een kort overzicht van de SHIE-activiteiten van het afgelopen jaar. Voor uitgebreidere informatie kunt u terugkijken bij de items op de website.
Leeghwaterbrughuisje, Leeghwaterplein, 2022

Haagvaarders

Het jaar 2022 openden we met Haagvaarder 112 over de innovatieve firma Blok’s Draadvorm. In 1953 begonnen in een schuurtje achter het woonhuis aan de Soestdijksekade, inmiddels uitgegroeid tot een uniek bedrijf aan de Koperwerf in buigen, lassen en poedercoaten van metaaldraad tot een grote diversiteit aan producten. Bij de volgende Haagvaarder was er de mogelijkheid om deze feestelijk te presenteren in de kas op de voormalige Philips Telecommunicatiefabriek aan de Televisiestraat, nu The New Farm. In Haagvaarder 114 kwam een oude bedrijfstak aan de orde, die van het azijn maken. De serie Haagvaarders sloot dit jaar af met een themanummer over de bruggen en brugwachtershuisjes in de Laakhaven. Ook hierbij was een feestelijke presentatie in het Laaktheater samen met de onthulling van het lichtkunstwerk in het brugwachtershuisje aan het Leeghwaterplein.
Van Rijmenam, binderij, Fruitweg 17, ca. 1950

Haagse Bedrijven Toen en Nu

Afgelopen jaar is er aan dit onderdeel van de website veel werk verricht om met name de achterstand in beschrijvingen van de vele afbeeldingen te perfectioneren. Ook voorzag Jeanette Kasemier ieder item van een korte introtekst. Verder zijn er diverse foto’s uit de SHIE-collectie toegevoegd en de laatste maanden nog een tiental nieuwe bedrijven. De nieuwe aanvullingen van de SHIE-website bleven niet onopgemerkt. De eerste maanden van dit jaar verdriedubbelde het aantal bezoekers van de site en sinds die tijd ligt het nu nog steeds op ongeveer het dubbele aantal bezoekers van vorig jaar.
restauratie-Cohen-nov2022-www

Muurreclame

Na het eerdere omvangrijke restauratieproject Muurvlakte te Huur houden we nog steeds de verzameling gerestaureerde muurreclames in de gaten. Samen met de afdeling Monumentenzorg bepalen we jaarlijks welke reclame toe is aan een herstelbeurt. Dit jaar was dat de reclame van de firma Cohen aan de Wesselsstraat in Transvaal. Deze reclame werd in de jaren 90 gereconstrueerd op basis van wat er nog resteerde van de oude reclame en opnieuw opgezet met moderne acrylverf. Dit keer is de reclame hersteld met standolieverf, dat ligt meer in de lijn met het verleden.
SDU, Fluwelen Burgwal 18, 2009

Overige activiteiten

In het voorjaar organiseerden we voor donateurs een viertal exclusieve rondleidingen door het Stationspostkantoor en langs de PostNL kunstcollectie in het gebouw.
Dit jaar konden we als SHIE gelukkig weer naar buiten treden en deelnemen aan diverse activiteiten. Zo leverden we bijdragen aan het Art Nouveau Festijn, met een lezing over de Haagsche Automobiel Maatschappij en haar oprichter Philip Adrian, een wandeling tussen Hollands Spoor en de Gemeente Gasfabriek en een fietstocht langs Rozenburg tegeltableaus.
Het Open Monumentenweekend was de SHIE op zaterdag present in het voormalig Stationspostkantoor waar bezoekers door ons werden rondgeleid. Op de zondag fietsten we tweemaal met een groep belangstellenden door de Binckhorst met als thema herbestemming van industrieel erfgoed.
Er verschenen in 2022 acht digitale Nieuwsbrieven, die de nodige reacties opleverden. Op Facebook en Instagram volgden we de actualiteit, het aantal volgers stijgt gestaag. Bij sommige berichten explodeerde het wel eens en werden aantallen geïnteresseerden gehaald van 12.000 tot zelfs 18.500 ! Eén van de items was bijvoorbeeld het wegtakelen van de Enthovenbrug aan de Hemsterhuisstraat. De brug wordt op het ogenblik elders gerestaureerd.
Vanuit de SHIE namen we actief deel aan het Monumentenplatform en leverden bijdragen voor onder meer de opgestelde zienswijze voor de gemeentelijke omgevingsvisie en voor het Programma Cultureel Erfgoed Den Haag.
FB-Insta
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de SHIE, volg ons op Facebook en Instagram.
Email Marketing Powered by MailPoet