Logo Stichting Haag Industrieel Erfgoed (SHIE)

Nieuwsbrief November 2021

SHIE-routeboekje-200

Muurreclame app

Op dinsdagmiddag 9 november vond in de Newtonstraat de officiële oplevering plaats van het gepleegde onderhoud aan de muurreclame van de voormalige verhuizer Van Boheemen. Na een korte ceremonie en uitleg ter plekke vertrokken de genodigden naar de nabij gelegen Agneskerk. In een bijzaal van de kerk vond vervolgens de lancering plaats van de nieuwe SHIE-app, de derde in successie. De app is geheel gewijd aan de Haagse historische muurreclames, die nog resteren in de stad. Op een kaart zijn de 45 locaties waar zich muurreclames bevinden aangegeven. Per nummer is een korte tekst met toelichting en historie van het bedrijf van de reclame. Ook is er per item een serie foto’s van de reclame en het bedrijf. Lopend of fietsend door de stad valt zo de Haagse reclamegeschiedenis te bewonderen. De app is te vinden bij izi.Travel onder de titel Haagse historische muurreclames. De begeleidende brochure is bij de SHIE te koop voor € 3,-.

Haagv-111

Haagvaarder 111

De nieuwe Haagvaarder heeft als thema het ‘stedelijk tapijt’. Na een voorlopige inventarisatie, die de afgelopen maanden werd gemaakt, kijken we als SHIE naar de stand van zaken rond het historisch plaveisel in de stad. Diverse aspecten worden in de verschillende artikelen aangestipt, zoals het type stenen, de vindplaatsen en hoe er in de loop van de tijd met de historische straatstenen is en wordt omgegaan. We pleiten als SHIE voor een goede documentatie van dit stedelijk tapijt en bij verwijderen voor hergebruik van het historische materiaal op andere locaties. Hopelijk wilt u ons helpen bij onze zoektocht, zodat de inventarisatie verder kan worden uitgebouwd en we beter zicht houden op de waardevolle sfeerbestrating van onze stad.
BLF-Nieuwsbrief-mei-2021

BLF 100 jaar

De Bedrijvenvereniging Binckhorst Laakhaven en Fruitweg (BLF) bestaat dit jaar 100 jaar. Een bijzonder mijlpaal voor een bedrijvenvereniging en de SHIE wil de BLF daar dan ook van harte mee feliciteren. Voor de jubilaris schreef SHIE-voorzitter Koos Havelaar een serie artikelen over de vereniging en plaatste de drie bedrijventerreinen in historische perspectief. Het eerste artikel staat stil bij de totstandkoming van de vereniging. Op 7 juli 1921 kwam een groep ondernemers uit de Laakhaven in café-restaurant De Kroon aan het Spui samen en richtten de “Vereeniging van industrieelen en handelaren ‘De Laakhaven’” op, de voorloper van de huidige BLF. De aanleiding was de trage voortgang van de aansluiting van de Laakhaven, die toen nog deels in ontwikkeling was, op het spoorwegnet. De gemeente kwam haar toezeggingen hierover gedaan aan de bedrijven niet na. De volgende drie artikelen behandelen de geschiedenis van de drie afzonderlijke industriegebieden. Andere onderwerpen zijn de betekenis van het water voor de industrie en spraakmakende Haagse producten, de maakindustrie en herbestemming van industrieel erfgoed en de nieuwe creatieve industrie. Via de Nieuwsbrief van de BLF werden de artikelen verspreid en ze zijn terug te lezen op de BLF-website.
download
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de SHIE, volg ons op Facebook.
MailPoet