Logo Stichting Haag Industrieel Erfgoed (SHIE)

Nieuwsbrief juni 2020

Haagvaarder-105-www

Haagvaarder 105

Het mei nummer van de 27ste jaargang van de Haagvaarder is verschenen. Dit keer is er in het hoofdartikel aandacht voor één van de laatste ambachtelijke bedrijven die het tot het eind in de Laakhaven volhield, de steenhouwerij van C.P Bakker. Deze firma was één van de eerste bedrijven die zich aan de rand van de Laakhaven, de Waldorpstraat, vestigde. Decennia lang wist Bakker zich hier te handhaven en stond bekend om zijn ambachtelijk vakwerk. Menige grafzerk op Haagse begraafplaatsen en winkelpuien dragen de sporen van deze firma.


Arie-jr-zaagtafel

Echo van de werkvloer

Als achtergrondinformatie voor de samenstelling van het artikel werd gebruikt gemaakt van het interview dat vorig jaar werd gehouden met de heer Arie Bakker, die tot midden jaren 90 samen met zijn broer het bedrijf dreef. Van het interview is een kort verslag gemaakt en dit is opgenomen in de serie interviews in de rubriek Echo’s van de werkvloer.
printscreen-BToen-en-Nu

Bedrijven Toen en Nu op de SHIE website

Sinds enkele dagen is er een nieuwe rubriek op de SHIE-website aan het kopje projecten toegevoegd. Dit onderdeel kreeg de naam mee Bedrijven Toen en Nu en vormt een inventarisatie van allerlei typen bedrijven uit de Haagse regio. Per bedrijf is de geschiedenis in hoofdlijnen aangegeven en dit geheel wordt verlevendigd met foto’s en ander beeldmateriaal. Verder staan onder het kopje bronnen verwijzingen naar literatuur en archiefmateriaal voor verdieping. De rubriek is een voortzetting van de website Haagse Bedrijven Toen, een samenwerkingsproject van het Haags Gemeentearchief en de SHIE. Doordat het archief met de website stopte, heeft de SHIE het initiatief genomen het onderzoeksmateriaal over te zetten naar de eigen site. In de Haagvaarder leest u er meer over.
download
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de SHIE, volg ons op Facebook.
MailPoet