Logo Stichting Haag Industrieel Erfgoed (SHIE)

Nieuwsbrief januari 2021

ATAM-g-i-l-www
Deze eerste digitale Nieuwsbrief van 2021 vormt de formele start van de activiteiten van de SHIE in het nieuwe jaar. Wij wensen alle donateurs, relaties en volgers een goed en vooral gezond jaar toe!
De plannen van de SHIE in 2021 wijken niet veel af van vorig jaar. De komende tijd draaien we gewoon verder op de eerder ingezette activiteiten, zoals het onderzoek naar de banket- en broodbakkerijen en meelfabrieken. Mogelijk kunnen we in de tweede helft van het jaar weer startten met interviews in het kader van ‘Echo’s van de werkvloer’. We hopen dan ook weer activiteiten voor donateurs te organiseren.
Natuurlijk zorgen we ook weer voor een interessante serie Haagvaarders, eind februari zal nummer 108 verschijnen waarin aandacht voor slagerijen. Verder komt in de daarop volgende afleveringen o.a. het Stationspostkantoor aan de Waldorpstraat aan de orde.
Verder volgt de SHIE ontwikkelingen in de stad t.a.v. het industrieel erfgoed en blijven we proberen hier breder aandacht voor te vragen. Zo nodig zullen we op de bres springen voor zaken waar het mis dreigt te lopen. Hopelijk wilt u ons ook dit jaar weer daarbij helpen door uw ontdekkingen op het terrein van het industrieel erfgoed aan ons voor te leggen.

Terugblik op 2020

Zoals gebruikelijk in de januari Nieuwsbrief krijgt u een kort overzicht van de SHIE-activiteiten van het afgelopen jaar. Voor uitgebreidere informatie kunt u terugkijken bij de nieuwsitems op de website.
SHIE_nieuw_in_oud2_omslag_2www

Nieuw in Oud, Binckhorst Den Haag

Net voordat de zogenaamde intelligente lockdown inging waren de voorbereidingen voor het nieuwe boek over herbestemming van industrieel erfgoed in de Binckhorst al in een ver gevorderd stadium. Gelukkig kon het laatste traject digitaal verder worden uitgewerkt. Zo ontstond toch een bijzonder boek dat hopelijk inspiratie geeft aan projectontwikkelaars, de gemeente en architecten om zorgvuldig om te gaan met het industrieel erfgoed.
Complex was nog wel de presentatie, die uiteindelijk op beperkte schaal op vrijdag 9 oktober in De Besturing, de voormalige fabriek van Schottel besturingssystemen aan de Saturnusstraat, kon plaats vinden. De verkoop kon van start al gaat dat in deze tijd wel ingewikkelder. Mocht u nog niet in het bezit zijn van de publicatie dan willen we het boek graag bij u aanbevelen, ook als cadeau doet het boek het natuurlijk goed. Het is een bijzonder fraai vormgegeven boek dat in iedere Haagse boekenkast thuis hoort.
Kranenburg-fabriek-aangep

Bedrijven Toen en Nu

De voormalige website Haagse Bedrijven Toen, die helaas gestopt moest worden, is in de eerste helft van het jaar met veel energie en enthousiasme omgezet naar de SHIE-website. U vindt de rubriek terug onder Bedrijven Toen en Nu. Inmiddels zijn alle bedrijven die op de eerste site stonden doorgelopen en bijgewerkt en van korte introteksten voorzien door Jeanette Kasemier. Ook zijn nieuwe foto’s uit de SHIE-verzameling opgenomen. De laatste maanden is het eerste tiental nieuwe bedrijven toegevoegd. De nieuwe aanvulling van de SHIE-website bleef niet onopgemerkt. De eerste maanden verdriedubbelde het aantal bezoekers van de site en sinds die tijd ligt het nu nog steeds op ongeveer het dubbele aantal.
Voorblad-HGV--reclame-HKF

Haagvaarders

Haagvaarder 104 gaf een overzicht van de stand van zaken van het onderzoek naar bedrijfsbladen. Op de SHIE-website is steeds meer informatie te vinden van deze bladen. Het laatst toegevoegde artikel behandelt het tijdschrift Interessant van de textielgroothandel Wyers van de Prinsegracht.
In Haagvaarder 105 stond de firma van steenhouwerij Bakker centraal, die als laatste bij de ‘revitalisering’ uit de Laakhaven vertrok. In nummer 106 ging het over koffers: de historische Haagsche Kofferfabriek en de firma Gefken in Forepark. De laatste Haagvaarder van het jaar besteedde aandacht aan de nieuwste SHIE-publicatie Nieuw in Oud, Binckhorst Den Haag.
Reuser-en-Smulders-pakhuis

Activiteiten

Dit jaar hebben we als SHIE helaas niet aan allerlei dagen kunnen deelnemen, zoals de historische markt, de Dag van de Architectuur of Open Monumentendag. Wel leverden we bijdragen of suggesties voor de digitale uitvoeringen van deze evenementen.
Er verschenen acht digitale Nieuwsbrieven, die de nodige reacties opleverden. Op Facebook volgen we de actualiteit, het aantal volgers stijgt gestaag.
Vanuit de SHIE namen we actief deel aan het Monumentenplatform en hebben ons gemanifesteerd in verschillende op stapel staande sloop- en bouwprojecten. Uiteraard in de Binckhorst, maar ook in kleinere projecten, zoals bij het complex van Gemeentewerken in Scheveningen en de optop plannen van de fabriek van Reuser & Smulders aan de Brouwersgracht. We hebben ons ook ingezet voor het veiligstellen van een fraaie en bijzondere reclameglasplaat aan een voormalige tabakszaak van de firma Hillen aan de Frederik Hendriklaan. Bij de plannen om de draaibrug van de firma Enthoven bij de Hemsterhuisstraat weer draaibaar te maken en te restaureren zijn we aangeschoven om mee te denken en te adviseren.
Tot slot in dit rijtje waren we ook actief betrokken bij de herinrichting van de RAC-hallen voor de Haags Sport Centrale. Dit resulteerde in een mooie fotowand waarin de historie van de Rijks Automobiel Centrale wordt getoond.
RAC-wand
download
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de SHIE, volg ons op Facebook.
MailPoet