Logo Stichting Haag Industrieel Erfgoed (SHIE)

Nieuwsbrief januari 2020

Met deze eerste SHIE Nieuwsbrief van het jaar 2020 starten we weer een veelbelovend erfgoedjaar. Wij wensen alle donateurs, relaties en volgers een gezond en verrassend jaar toe.
De SHIE wil in dit jaar actief de verhalen van oud-werknemers uit de banket- en broodbakkerijen en meelfabrieken gaan verzamelen in het lang lopende project ‘Echo’s van de werkvloer’.
Natuurlijk zorgen we ook weer voor een interessante serie Haagvaarders, eind februari zal nummer 104 verschijnen waarin aandacht voor twee lopende SHIE-projecten: bedrijfsbladen en Echo’s van de werkvloer.
Later in het jaar zal het nieuwe boek verschijnen Nieuw in Oud, Binckhorst Den Haag waarvan we kort geleden de crowdfunding succesvol konden afsluiten. Het boek kan nu geheel volgens plan worden samengesteld, een voorproefje kunt u al zien in het digitale bladerboek.
De SHIE zal de komende maanden ook weer vertegenwoordigd zijn op de bekende Haagse dagen voor historie en architectuur. …en we blijven de actualiteit volgen inzake bouwplannen in de Binckhorst en elders in de stad.

ramBilliton
We zullen vast ook weer leuke verrassingen tegen komen dit jaar en u hierover kunnen bijpraten. Hopelijk wilt u ons ook dit jaar weer daarbij van dienst zijn door uw ontdekkingen op het terrein van het industrieel erfgoed aan ons te melden.

Terugblik over 2019

Zoals gebruikelijk in de januari Nieuwsbrief krijgt u een kort overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar. Voor uitgebreidere informatie over de items kunt u terugkijken bij de nieuwsitems op de website.
stapelboeken_VS

Jubileumviering

Op 1 maart hield de SHIE haar jubileum symposium waarin het vertellen van verhalen over ons werkzame leven centraal stond. We deden dat op een top locatie, het voormalige hoofdkantoor van de Billiton Maatschappij aan het Louis Couperusplein.
Die middag werd ook de 100-ste Haagvaarder gepresenteerd met een terugblik wat in 25 jaar zoal voorbij is gekomen. Aan het eind van de middag overhandigde SHIE-voorzitter Koos Havelaar het jubileumboek Bewaard en Bewonderd aan wethouder cultuur en monumenten Robert van Asten. In het boek komt een scala van objecten en locaties voorbij die een dwarsdoorsnee geeft van het nog rijke industrieel erfgoed dat in de Haagse regio te vinden is.
WvLaak-flyer2

Laaktheater

De bouwactiviteiten in de Laakhaven en de restauratie van de beide havenkranen brachten de belangstelling voor het erfgoed daar weer in beeld. De SHIE speelde hier op in en organiseerde op 19 mei en 29 september een programma in het Laaktheater, vlakbij de Petroleumhaven. Het programma bestond uit een documentaire over de Laakhaven en diverse korte historische bedrijfsfilmfragmenten met een uitgebreide toelichting en als afsluiting een wandeling door de Laakhaven met een bezoek aan Maakhaven en de RAC-hallen. Voor beide middagen was veel belangstelling.
kraan-bij-oplevering

Feestelijke oplevering restauratie Laakhavenkranen

Na de spectaculaire verplaatsing in juli van de Verhulstkraan kon in het weekend van Monumentendag het restauratieproces van de havenkranen feestelijk worden afgesloten. Dit werd ingepast in de speciale zondageditie van de OMD, die geheel in het teken stond van de wijk Laak. Ook het industrieel erfgoed van de Laakhaven kwam voor het voetlicht deze dag. De SHIE was present in de RAC-hallen waar rondleidingen werden geven door het complex nog net voordat het verbouwd ging worden. Dat gaf de gelegenheid om nog de originele ruimte te ervaren. Iets verderop was ook Maakhaven te bezoeken en vanzelfsprekend de gerestaureerde havenkranen aan de kades.
Maakhaven-takel

Symposium broedplaatsen en industrieel erfgoed

Eind september vond in samenwerking met de FIEN in Maakhaven, de voormalige centrale werkplaats van Shell, een symposium plaats over broedplaatsen en industrieel erfgoed. Dit thema is voor de sector van groot belang, omdat regelmatig het onderbrengen van broedplaatsen in industrieel erfgoed een eerste stap kan zijn naar definitief behoud. Op het symposium passeerden diverse voorbeelden van dergelijke situaties en werden ervaringen uitgewisseld. Voor de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN) betekent de rond dit symposium ontstane contacten een goede basis voor verdere samenwerking met de organisaties van broedplaatsen.
omslag-NiO2-2019

Start voorbereidingen nieuwe publicatie

Ook in 2019 heeft de SHIE de ontwikkelingen in de Binckhorst intensief gevolgd en kwam tot de slotsom, dat met de inmiddels gestarte grote nieuwbouwprojecten er ook vernieuwde aandacht moet komen voor het industrieel erfgoed. Niet alleen de historie maar ook de herbestemming van dit erfgoed verdient de belangstelling om daarmee ook een signaal af te geven, dat hergebruik van industrieel erfgoed ook mogelijk is en het inpassen daarvan in de nieuwe, veelal grootschalige, plannen zorg behoeft.
De SHIE lanceerde een vervolg project op het eerdere succesvolle boek Nieuw in Oud, 20 jaar herbestemming Haags industrieel erfgoed: Nieuw in Oud, Binckhorst Den Haag, dat in oktober 2020 zal verschijnen. Ook deze publicatie zal samen met Eindeloos, uitgeven en vormgeven tot stand komen. Naast de gebruikelijke geldwerving bij fondsen en bedrijven werd in december een crowdfundingsactie gestart, die begin januari 2020 succesvol werd afgesloten.
RAC_Stokvis_1970

Activiteiten

De SHIE nam dit jaar deel aan drie verschillende themadagen. Op de Dag van de Haagse Geschiedenis konden bezoekers mee met een SHIE-jubileum rondwandeling ‘van zilver naar goud’ langs diverse aspecten, die in 25-jaar SHIE aan bod zijn gekomen.
In de vroege zomer liepen we nog twee jubileumwandelingen met SHIE-donateurs door het centrum langs markante industrieel erfgoed punten.
Op de Dag van de Architectuur in juni was de SHIE aanwezig in de voormalige RAC-hallen aan de Van der Kunstraat in de Laakhaven. Met een rondleiding door het gebouw konden de bezoekers een beeld krijgen van deze indrukwekkende hallen nog voordat de transformatie ging plaatsvinden en de ruimtelijkheid minder waarneembaar zal zijn.
Open Monumentendag kende naast het standaardprogramma ook een extra zondagprogramma in Laak. De SHIE was weer aanwezig in de RAC-hallen en gaf daar rondleidingen.
download
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de SHIE, volg ons op Facebook.
MailPoet