De SHIE heeft in de loop van jaren een serie routes langs industrieel erfgoed samengesteld en uitgegeven in handzame brochurevorm.
Hier vindt u de routes op nummer van verschijning geordend. Naast algemene routes zijn er ook verschillende themaroutes te koop.

Alle aangegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief verzendkosten. Bestellen kan door overmaken van het vermelde bedrag op Bankrekening NL84 RABO 0142 6525 63 ten name van de Stichting Haags Industrieel Erfgoed, Postbus 85469, 2508 CD Den Haag.

Graag ook tegelijk een email met vermelding van de naam van de publicatie(s). Let u er op dat uw adres is vermeld op de overschrijving en email!

Route 1 Fietsen langs de Vliet en de Broeksloot

In deze fietsroute langs het water kan men diverse aspecten van industrieel erfgoed van dichtbij bekijken. Het water vormt de leidraad en is nog steeds belangrijk als manier om goederen te vervoeren. Maar ook de kanalen die de uitwatering vormen voor de vele polders in de omgeving zijn belangrijk.
Van beide aspecten uit het industriële verleden treft men langs de route elementen aan. Naast fabrieksgebouwen zijn er gemalen, bruggen, een watertoren en een sluizencomplex te bewonderen. De route voert door Den Haag, Rijswijk, Leidschendam en Voorburg.
Lengte 30 km

prijs € 1,20

Route 2 Fietsen door Den Haag, Scheveningen en Loosduinen

In deze fietsroute speelt, net als bij de route langs de Vliet, het water een prominente rol. Ook in het begin van de 20ste eeuw zochten nieuwe bedrijven en bedrijven die wilden uitbreiden een plek aan het water op. Handig voor de aanvoer van grondstoffen en de afvoer van de producten.
De route voert u langs vergeten bedrijven, restanten van industriële bedrijvigheid, maar ook hergebruik van industrieel erfgoed en bruggen, muurreclames en sluizen in Den Haag, Scheveningen en Loosduinen. Ook het mooie Haagse groen langs het water en in de duinen wordt niet vergeten.
Lengte 20 km

prijs € 1,20

Route 3 Wandelen van Hollandse Spoor tot Regentessekwartier

Deze route heeft als thema de reclame van Haagse bedrijven. Vooral in de periode 1890 tot 1940 zijn door bedrijven fraaie reclames gemaakt. De route loopt vanaf station Hollandse Spoor, via het centrum richting Zeeheldenkwartier en eindigt na ongeveer 6,5 km in het Regentessekwartier.
Op de route komt u verschillende uitingen van reclames tegen: muureclames, uithangborden, reclame in terrazzo, ijzer, glas en beeldhouwwerk. Veel verschillende uitvoeringen die vaak met oude technieken tot stand zijn gekomen.
Lengte 6,5 km

prijs € 1,80

Route 4 Rozenburg tegeltableaus op de kaart gezet

Een inventarisatie van tegeltableaus van de Haagse fabriek Rozenburg. Er zijn drie verschillende typen te onderscheiden. Zo zijn er tableaus met reclame voor Haagse bedrijven zoals De Sierkan of de Landsdrukkerij, maar ook met firmanamen van Haagse bedrijven en tot slot tableaus die werden aangeboden bij een jubileum. Van deze types vindt u voorbeelden in deze inventarisatie met in de beschrijvingen meer historische feiten over de firma’s.
De inventarisatie is letterlijk en figuurlijk op de kaart gezet. Op die manier kunt u naar eigen keuze de tableaus bekijken, met de fiets, lopend of deels met openbaar vervoer.

prijs € 1,80

 

Route 5 Wandelen langs sporen van metaalnijverheid

Een wandeling langs objecten en monumenten met als thema giet- en smeedijzer; een van de meest toegepaste materialen in de 19de eeuw. Dit product werd voor een groot deel in Den Haag zelf geproduceerd. Den Haag kende twee grote metaalgieterijen en -pletterijen: L.I.. Enthoven en De Prins van Oranje. Daar werkte samen ongeveer 1200 tot 1300 mensen. De objecten die u op de route tegenkomt zijn vaak de laatste herinneringen aan de firma’s. Tijdens de wandeling is een representatieve selectie metaalproducten van Haagse bedrijven te bewonderen. De route begint bij station HS en eindigt op de gieterijbrug bij het Korte Voorhout.
Lengte 5 km

prijs € 1,20

Route 6 Muurvlakte te huur

Deze route vloeit voort uit het project van de SHIE: ‘Muurvlakte te huur’ dat al sinds 2005 loopt. Met het project hoopt de SHIE de belangrijkste muurreclames in beeld te kunnen brengen en in sommige gevallen – met financiële hulp – te kunnen laten restaureren. Van de ongeveer 60 geschilderde muurreclames zijn er bijna veertig opgenomen in deze route. Een represenatieve selectie van tien reclames zal worden gerestaureerd.
Met deze route in de hand kunt u zich een beeld vormen van het fenomeen muurreclame en kunt u ook het restauratieproject van de SHIE in de loop van de tijd volgen.

prijs € 1,80

Route 7 Van Scheveningenhaven tot Binckhorsthaven

Fietsroute langs industrieel erfgoed in Scheveningen en Den Haag. Ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van en in samenwerking met Het Haagse Gemeentearchief heeft de SHIE deze fietsroute uitgebracht. De route verbindt diverse belangrijke grote industriegebieden: de Scheveningse haven, het Gemeentelijke Industrie Terrein,  de Laakhaven en de Binckhorsthaven met elkaar. Er wordt ingegaan op de geschiedenis van het onstaan van deze industriegebieden en er wordt informatie verstrekt over de industriële complexen onderweg. Een tocht door 80 jaar ontwikkeling en uitbouw van de Haagse industriegebieden.
Lengte 15 km

prijs € 2,40

Route 8 Industriegebied De Binckhorst

Fietsroute langs industrieel erfgoed in het industriegebied De Binckhorst. De route voert langs de huidige industrievestigingen van BAM Wegen en Jero Papierwarenfabriek, ook langs hergebruikte fabrieken, zoals de Caballero Fabriek, Bink36 en de gasfabriek. De historische locaties van het kasteel en de begraafplaats St Barbara zijn ook in de route opgenomen. De route is uitgebracht ter gelegenheid van de Erfgoeddag op 12 oktober 2013 in het kader van het I’M Binck festival. Het is een uitgave van de SHIE in samenwerking met het Haags Historisch Museum en de afdeling Monumentenzorg en Welstand van de Gemeente  Den Haag
De route loopt rond en kan op elk punt gestart worden. Lengte 8 km

prijs € 2,40