Hier treft u de meest recente nieuwsitems aan

SHIE presentatie vernieuwde Binckhorst-app

In het kader van het I’M Binckfestival 2017 presenteert de SHIE de vernieuwde Binckhorst-app met brochure in De Besturing, Saturnusstraat 89-91. De brochure vormt een handleiding en toelichting voor een ontdekkingstocht met de Binckhorst-App door dit typisch Haagse gebied. Op vrijdag 6 oktober zal na het debat in De Besturing rond 18.00 uur aan wethouder Revis de brochure officieel worden overhandigd.

Lees verder!

Grote belangstelling voor havenkranen Laakhaven

De in mei verschenen Haagvaarder 93 heeft de tongen wel los gemaakt. In de pers verschenen enkele artikelen over de havenkranen in de Laakhaven en ook in de politiek werd er aandacht aan besteed. Dat alles leverde naar de SHIE toe ook weer allerlei ondersteunende reacties op. Hoogste tijd dat er dus weer wat gaat gebeuren met de kranen!

Lees verder!

Dag van de Architectuur – De Visafslag Scheveningen

Op zaterdag 20 mei is het weer de Dag van de Architectuur gecombineerd met de Dag van de Bouw. Gidsen staan voor u klaar om u door nieuwe en vernieuwde gebouwen, die de rest van het jaar beperkt toegankelijk zijn, rond te leiden. Zij vertellen u over de architectuur, de geschiedenis en wat er zoal gebeurt in het gebouw. Ook kunt u tijdens de Dag van de Architectuur deelnemen aan stadswandelingen of een lezing bijwonen. Voor kinderen is er een workshop maquette bouwen en een fotowedstrijd. In samenwerking met de Dag van de Bouw, zijn er bovendien interessante bouwplaatsen open.

Lees verder!

Crowdfunding van start

Het boek over station Hollands Spoor begint steeds vastere vormen aan te nemen. De tekst is gereed en het beeldmateriaal nagenoeg compleet. Ook de fotograaf Paul Lunenburg heeft het station inmiddels fotografisch vastgelegd en levert daarmee een fraaie bijdrage voor het boek. Dit alles samen gaat nu in een spetterende vorm gegoten worden. Voor deze laatste fase is nog wel wat financiële steun nodig vandaar dat uitgeverij Eindeloos samen de SHIE een crowfundingsactie start. Helpt u ons mee de eindstreep te bereiken voor dit bijzondere boek?

Lees verder!

Erfgoedmiddag Binckhorst

In het kader van het I’M Binckfestival 2016 organiseert SHIE een erfgoedmiddag bij verffabriek De Vos aan de Saturnusstraat 15-17. Hier komen verleden, heden en toekomst op een bijzondere manier bij elkaar. Het programma loopt van 13.00 tot 16.30 uur en is gratis toegankelijk.
Programmaonderdelen zijn:
+ presentatie historische bedrijvenwebsite
+ rondleiding door de verffabriek
+ informatie over Haags industrieel erfgoed. U bent ook van harte uitgenodigd om langs te komen met úw bedrijfsverhaal of foto’s en voorwerpen.

Lees verder!

Bier in Nederland

In Haagvaarder 87 werd de publicatie BIer in Nederland al aangekondigd. Inmiddels is het boek van de hand van Marco Daane verschenen. Het omvangrijke boek, ruim 400 pagina’s, geeft de geschiedenis weer van het bier in Nederland.

Lees verder!

De Sleep

Afgelopen maand verscheen in de Historische reeks van Muzee Scheveningen een nieuwe publicatie: De Sleep. Honderd jaar scheepsbouw en scheepsreparatie op Scheveningen. Auteur is de oud-hoogleraar maritieme geschiedenis van de Rijks Universiteit Leiden Henk den Heijer. Het is een bijzonder geheel geworden dat in tekst en beeld een overzicht geeft van dit markante bedrijf aan de haven.

Lees verder!